Nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch gắn với việc thực hiện thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Đức

19/05/2023 - 08:16 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch năm 2023 theo chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện đề ra gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Ngày 17/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức vừa ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND về việc nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch gắn với việc thực hiện thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt năm 2023.

            Theo Kế hoạch, UBND huyện Châu Đức đề nghị các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện tiếp tục công khai cho người dân các thủ tục khi tham gia đấu nối sử dụng nước sạch (lắp đặt đồng hồ nước) để hộ dân nắm bắt và đăng ký. Giải quyết nhanh chóng các đơn đề nghị lắp đặt đồng hồ nước của người dân, không để tồn đọng; khi người dân đăng ký lắp đặt, sử dụng nước sạch cần hướng dẫn người dân đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo tiền nước hàng tháng qua SMS hoặc phần mềm Zalo và cung cấp mã số khách hàng cho người dân được biết. Đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán tiền nước bằng hình thức trực tuyến (qua App banking, Mobile banking….), không thanh toán bằng tiền mặt…

            Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị cấp nước cung cấp các tài liệu có liên quan về kết quả thử nghiệm nước sạch định kỳ, đột xuất và các tài liệu có liên quan về chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước; bài tuyên truyền về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường gửi Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền, vận động người dân đăng ký lắp đặt đồng hồ nước và sử dụng nước sạch thường xuyên gắn với việc thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt.

            Mục tiêu của huyện Châu Đức phấn đấu đến hết năm 2023 lắp đặt mới thêm 1.800 đồng hồ nước, nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước trên địa bàn đạt 85% (so với hộ dân thực tế sinh sống tại địa phương). Phấn đấu có ít nhất 60% số hộ dân ở khu vực đô thị và 50% số hộ dân ở khu vực nông thôn thực hiện thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt. Riêng tại 2 xã Suối Nghệ và Nghĩa Thành thực hiện thí điểm có 100% số hộ dân thực hiện thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt.

Ngân Phan