Một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong việc chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước có tác động đến tầng đất mặt.

06/07/2023 - 09:37 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Ngày 09/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2023/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt, trong đó có quy định về xử lý hành vi phạm về bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước, cụ thể như sau:

1. Phạt tiền đối với hành vi xây dựng công trình trên đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước có tác động đến tầng đất mặt, nhưng không có phương án sử dụng tầng đất mặt, trong đó mức phạt tiền thấp nhất là 5 triệu đồng đối với diện tích đất dưới 0,5 ha và mức phạt tiền cao nhất là 50 triệu đối với diện tích vi phạm từ 5 ha trở lên.

2. Phạt tiền đối với hành vi xây dựng công trình trên đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước có tác động đến tầng đất mặt, nhưng không bóc riêng tầng đất mặt theo phương án sử dụng tầng đất mặt, theo đó mức phạt thấp nhất là 5 triệu đồng đối với diện tích dưới 0,5 ha và mức phạt cao nhất là 50 triệu đối với diện tích vi phạm từ 5 ha trở lên.

* Mức phạt tiền nêu trên là mức phạt áp dụng đối với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính cao gấp hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm nêu trên

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xây dựng phương án sử dụng tầng đất mặt và thực hiện bóc riêng tầng đất mặt theo phương án sử dụng tầng đất mặt đối với diện tích xây dựng công trình trên đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước.

Việc ban hành chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm xây dựng công trình trên diện tích đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước là căn cứ quan trọng để các cơ quan chức năng xử lý các dự án không thực hiện đúng quy định về bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước.

Ngân Phan