Một số kết quả đạt được việc Đề án truyền thông ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/08/2023 - 14:09 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm xây dựng, quảng bá hình ảnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năng động, phát triển, văn minh, xứng tầm là một trụ cột trong Vùng kinh tế trọng điểm vùng Nam Bộ, đồng thời là vùng đất đầy tiềm năng, nhiều cơ hội đầu tư phát triển, là miền đất thân thiện, đáng sống với thông điệp: Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục nâng cao nhận thức và hiệu quả hoạt động tuyên truyền, quảng bá trên địa bàn tỉnh; tăng cường quảng bá, giới thiệu về mảnh đất, con người Bà Rịa - Vũng Tàu và những tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Thực hiện kế hoạch đề an truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 tại Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể nhằm quảng bá hình ảnh tiềm năng, thế mạnh của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến với người dân trong và ngoài tỉnh, đặc biết là quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, chủ lực, sản phẩm OCOP, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,..., một số kết quả cụ thể như sau:

Công tác truyền thông, quảng bá, xúc tiến thương mại:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện/thành phố/thị xã cung cấp 100 % các sản phẩm đã được UBND tỉnh đánh giá công nhận là sản phẩm OCOP gửi Sở Thông tin và Truyền thông để hỗ trợ tạo tài khoản, gian hàng đưa các sản phẩm OCOP lên 02 sàn thương mại điện tử Bưu điện tỉnh (Postmart) và Viettel Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu (Voso.vn). đồng thời phối hợp với địa phương lập toàn bộ danh sách các hộ sản xuất nông nghiệp đủ điều kiện đưa lên sàn thương mại điện tử để đưa lên sàn thương mại điện tử. Đến nay, 1.433/2.018 hộ sản xuất nông nghiệp của tỉnh có tài khoản, gian hàng trên sàn TMĐT, đạt 71%.

Tổ chức cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội nghị kết nối cung cầu,…tiêu biểu như: Tham dự Hội chợ triển lãm giống và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Hội chợ triển lãm hành lang kinh tế Đông tây tại TP. Đà Nẵng, Hội chợ Xúc tiến thương mại nông nghiệp và sản phẩm OCOP năm 2023 tại Hà Nội, chương trình Xúc tiến thương mại do linh minh hợp tác xã tỉnh tổ chức tại Thành phố Vũng Tàu,… ngoài ra Sở còn vận động doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở tham dự 22 chương trình Hội thảo, hội nghị, kết nối cung cầu nông lâm thủy sản, các chương trình xúc tiến thương mại,... trong và ngoài tỉnh.


Công tác hỗ trợ các mô hình trồng trọt sản xuất theo hướng an toàn, bền vững, đạt chứng nhận, đưa sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng, trong và ngoại tỉnh, khách du lịch, hướng tới xuất khẩu: Phối hợp với địa phương tổ chức 15 lớp tập huấn về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, tổng số 493 lượt người tham dự; 01 hội thảo cấp tỉnh về Xây dựng chuỗi giá trị và giải pháp phát triển bền vững một số loại cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh với 50 lượt người tham dự; Hỗ trợ các cơ sở trồng trọt trong công tác cấp mã số vùng trồng: cấp 28 mã số vùng trồng xuất khẩu, 18 mã số vùng trồng nội địa; Xây dựng các mô hình trình diễn sản xuất trồng trọt: mô hình chuyển giao giống sắn mới kháng bệnh khảm lá; mô hình cài đặt ứng dụng sổ tay theo dõi tình hình sản xuất trồng trọt; mô hình sản xuất cây khoai mài; Thúc đẩy, khuyến kích ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 414 cơ sở sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, phát triển và hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hiện đã công nhận Vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao Lộc An, huyện Đất Đỏ và Vùng trồng tiêu ứng dụng công nghệ cao tại xã Hoà Hội, Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc.

Công tác xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, góp ý đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030: Rà soát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đăng ký xác lập quyền Sở hữu trí tuệ, quản lý, khai thác, phát triển hiệu quả các chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể đối với các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng, sản phẩm chủ lực (ca cao, khoai mài, Bưởi da xanh, Cá thu một nắng Côn Đảo và Mực một nắng Côn Đảo); Phát huy cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quảng bá cung cấp thông tin các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản đặc sản của tỉnh, sản phẩm đã được cấp quyền sở hữu trí tuệ. Cung cấp thông tin giá cả thị trường, danh sách các cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm thuỷ sản, hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hệ thống phần mềm kết nối cung cầu nông lâm sản và thủy sản; Khảo sát, thu thập thông tin, hình ảnh, xây dựng 03 video clips nhằm quảng bá trên báo, đài, giới thiệu, truyền thông cho 91 sản phẩm OCOP của tỉnh được phê duyệt đến năm 2023.

Công tác thực hiện Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh Phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023. Trong năm 2023 tổ chức 02 chuyến Học tập kinh nghiệm mô hình liên kết; Khảo sát thực tế đánh giá thực trạng các chuỗi liên kết cấp tỉnh thực hiện trong năm 2023; họp Hội đồng thẩm định Mô hình, Dự án, Kế hoạch liên kết cấp tỉnh. Kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND năm 2023 cấp tỉnh; Hỗ trợ 02 mô hình liên kết điểm và 03 dự án/kế hoạch liên kết cấp tỉnh phê duyệt mới trong năm 2023 và 03 mô hình, 02 dự án liên kết đã phê duyệt trong năm 2022 tiếp tục thực hiện trong năm 2023.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024: Trong năm 2024, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 1726/QĐ-UBND  ngày 20/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức, thực hiện đề án truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2020 – 2025, với một số nhiệm vụ trong tâm như sau:

Công tác truyền thông: Tăng cường công tác quảng bá hình ảnh, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tới bạn bè, du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước thông qua các chương trình hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm trong chương trình xúc tiến thương mại Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ấn phẩm, phần mềm kết nối cung cầu nông lâm sản và thủy sản

Hỗ trợ các mô hình vườn ươm khởi nghiệp lĩnh vực trồng trọt sản xuất theo hướng an toàn, bền vững, đạt chứng nhận, đưa sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng, trong và ngoại tỉnh, khách du lịch, hướng tới xuất khẩu: Tiếp tục hỗ trợ thực hiện các mô hình vườn ươm khởi nghiệp lĩnh vực trồng trọt sản xuất theo hướng an toàn, bền vững, đạt chứng nhận, ứng dụng công nghệ cao, thiết lập cấp mã số vùng trồng nội địa, xuất khẩu đưa sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng, trong và ngoại tỉnh, khách du lịch.

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ, quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trong năm 2024, hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh; Truyền thông các sản phẩm OCOP của tỉnh, phát sóng 03 video clips trên báo, đài và thông qua các hội nghị, đoàn thăm và làm việc với đối tác nước ngoài nhằm giới thiệu và quảng bá sản phẩm đến với thị trường trong và ngoài nước, mục đích hướng tới nhằm đẩy mạnh tiêu thụ.

Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh: Khảo sát thực tế đánh giá thực trạng các chuỗi liên kết cấp tỉnh thực hiện trong năm 2024; họp Hội đồng thẩm định mô hình, dự án, kế hoạch liên kết cấp tỉnh; Kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND năm 2024 cấp tỉnh; Hỗ trợ 05 mô hình, dự án, kế hoạch liên kết cấp tỉnh phê duyệt mới trong năm 2024 và 09 mô hình, dự án liên kết đã phê duyệt trong năm 2022, 2023 tiếp tục thực hiện trong năm 2024.

Thảo Nguyên