Mời tham gia viết tin, bài trên ấn phẩm “tập san nông nghiệp” năm 2022

15/09/2022 - 13:51 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022; Công văn 9822/UBND-VP ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc kinh phí thực hiện chương trình xúc tiến thương mại ngành nông nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022; Theo kế hoạch trong năm 2022, Ngành Nông nghiệp và PTNT sẽ biên tập, in ấn và phát hành 02 số ấn phẩm “tập san nông nghiệp”. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia viết và cung cấp tin, bài, ảnh cho ấn phẩm “ tập san nông nghiệp”, nội dung tin, bài như sau:

1. Nội dung tin, bài bao gồm:

- Các kết quả nghiên cứu khoa học, đề tài, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được công bố, ứng dụng vào thực tế một cách hiệu quả, thiết thực, tạo động lực phát triển nông nghiệp nông thôn tại địa phương;

- Các thông tin về dự báo, phân tích, đánh giá thị trường trong nước và Quốc tế; thông tin các doanh nghiệp, công ty sản xuất tiêu biểu, uy tín, tham gia chuỗi liên kết sản phẩm, các sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; các mô hình, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp;

- Các tin tức, sự kiện trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã diễn ra và dự kiến diễn ra;

- Các thông tin giá cả thị trường trong nước và quốc tế; thông tin về các hoạt động xúc tiến thương mại sắp diễn ra trong và ngoài tỉnh; hoạt động đối nội, đối ngoại trong lĩnh vực nông nghiệp; chương trình kết nối cung cầu, hội nghị, hội thảo,...

- Các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, an toàn thực phẩm, cơ chế chính sách, khoa học công nghệ,...


2. Quy định về tin, bài:

- Bài viết được đánh máy theo Font chữ “Time New Roman”; Cỡ chữ 13 – 14; Độ dài tin bài tối thiểu 250 từ, tối đa 700 từ.

- Đối với bài viết có hình ảnh: Hình ảnh có dung lượng lớn, sắc nét, không vi phạm bản quyền (khuyến khích cộng tác viên tự chụp hình ảnh); hình ảnh phải có chú thích, đối với hình ảnh minh họa phải ghi “minh họa” đối với hình ảnh lấy từ nguồn khác phải ghi rõ nguồn lấy;

- Đối với tin bài sưu tầm, tổng hợp, các số liệu thống kê phải ghi rõ nguồn sưu tầm, tổng hợp theo đúng quy định;

- Trên đầu mối tin bài phải ghi rõ họ và tên, đơn vị (Ví dụ: Nguyễn Văn A – UBND xã Long Tân)

- Phía dưới tin bài phải ghi bút danh.

3. Thời hạn gửi tin, bài:

- Bài viết cho ấn phẩm số 01/2022 gửi về trước ngày 20/9/2022

- Bài viết cho ấn phẩm số 02/2022 gửi về trước ngày 20/11/2022

4. Quyền lợi của tác giả viết tin, bài: Được chi trả nhuận bút theo đúng Quy định.

5. Địa chỉ gửi tin, bài: Quý cơ quan, đơn vị, công tác viên xin gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT thông qua Ban biên tập ấn phẩm “Tập san nông nghiệp”:

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

- Địa chỉ: Khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Email: nongnghiepthitruong@gmail.com;

- Người liên hệ Ông: Nguyễn Văn Bình - Điện thoại: 0974.254.607

Phòng Chế biến Thương mại