MỜI THAM GIA HỘI CHỢ OCOP QUẢNG NINH 2021.

24/11/2021 - 08:43 | Xúc tiến thương mại

Căn cứ Công văn số 1031/UBND-NLN1 ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2021. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo đến Quý cơ quan, doanh nghiệp/HTX biết và đăng ký tham gia hội chợ với nội dung chính như sau:

1. Mục đích, ý nghĩa:

- Là hội chợ thường niên của Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thành công trong nhiều năm qua;

- Nhằm tạo cơ hội lý tưởng để các doanh nghiệp/HTX sản xuất sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ phục hồi hoạt động thúc đẩy sản xuất kinh doanh sau thời gian phòng chống dịch COVID-19 và giãn cách xã hội.

2. Thời gian: Từ ngày 26/11-02/12/2021.

3. Địa điểm: Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

4. Quy mô: Trên 250 gian hàng.

Thông tin chi tiết liên hệ: Trung tâm Xúc tiến và Phát triển Công Thương tỉnh Quảng Ninh (gặp Ông Dương Huy Bình, điện thoại: 0896 658822)./.

Nguyễn Bình