Mời tham dự “Lễ hội trái cây năm 2021 tại thành phố Hà Nội”

20/12/2021 - 13:56 | Xúc tiến thương mại

Căn cứ Công văn số 5361/SCT-QLTM ngày 10/12/2021 của sở Công thương thành phố Hà Nội về việc mời tham gia Lễ hội trái cây năm 2021. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản kính đề nghị Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp cùng với đơn vị thông tin tới quý doanh nghiệp, họp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trái cây trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, đăng ký tham gia “Lễ hội trái cây năm 2021” với nội dung như sau:

- Mục đích: Là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trái cây trên địa bàn tỉnh có cơ hội giao lưu, tìm hiểu, thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị sản phẩm trái cây, nông sản các vùng miền nói riêng và của Việt Nam nói chung.

- Quy mô: Trên 150 gian hàng (gồm cả gian hàng tiêu chuẩn và không gian mở)

- Thời gian: từ ngày 22/12/2021 đến ngày 26/12/2021.

- Địa điểm: Khuôn viên Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- Đối tượng tham gia:

+ Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm trái cây, nông sản trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố trên cả nước;

+ Các đơn vị  tham gia không hạn chế số gian hàng đăng ký và được miễn phí 50% kinh phí 02 gian hàng tiêu chuẩn đầu tiên.

- Địa chỉ đăng ký và liên hệ thông tin:

+ Sở Công Thương thành phố Hà Nội

+ Đầu mối liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Hoa – Chuyên viên phòng Quản lý thương mại – Điện thoại 0979.135.069 – Email: phongqltm@gmail.com

         Chi cục xin thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản biết để thực hiện./.

Kim Khánh