Mời tham dự hội nghị liên kết và hoạt động bán hàng của nông dân, trang trại, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.

19/11/2020 - 11:53 | Xúc tiến thương mại

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại năm 2020 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Công văn số 212/TTXTĐTTMDL-XTĐTTMDL ngày 26/10/2020 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch về việc mời tham dự chương trình trưng bày, giới thiệu và kết nối giao thương hàng hóa tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; hoạch số 21/KH-QLCL-CBTM ngày 22/7/2020 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc thực hiện chương trình xúc tiến thương mại ngành nông nghiệp năm 2020.

Nhằm tạo điều kiện cho nông dân, HTX, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh gặp gỡ, giao lưu với các tổ chức kinh tế, các địa phương, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế; trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, hợp tác đầu tư, quảng bá thương hiệu nhãn hiệu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường; giới thiệu, quảng bá, bán hàng của nhà vườn, trang trại, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh cho khách tham quan, tạo điều kiện cho mọi người biết đến các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản kính mời các tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đăng ký tham dự hội nghị liên kết và hoạt động bán hàng của nông dân, trang trại, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

- Tham gia trưng bày, quảng bá và bán các sản phẩm nông nghiệp an toàn, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng đến với người tiêu dùng.

- Giao lưu, kết nối cung cầu với các đơn vị tham gia;

- Hội nghị kết nối giao thương giữa các đơn vị sản xuất và các đơn vị phân phối của các tỉnh, thành.

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 24/11/2020 đến ngày 26/11/2020.

- Địa điểm: Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – 160 Hạ Long, P. 2, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Sản phẩm tham gia: rau củ quả, nông lâm thủy sản các loại có nguồn gốc rõ ràng, an toàn thực phẩm.

4. Chính sách hỗ trợ:

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản sẽ hỗ trợ cho các đơn vị tham gia những nội dung như sau:

- Hỗ trợ chi phí ăn uống theo Quy định.

- Hỗ trợ bàn kệ trưng bày sản phẩm.

- Các khoản chi phí khác, đơn vị tham gia tự chi trả.

Chi cục sẽ ưu tiên cho các đơn vị đăng ký sớm để được hỗ trợ các chính sách như trên.

4. Hạn đăng ký và địa chỉ liên hệ:

- Thời hạn đăng ký: Trước ngày 20/11/2020.

- Phiếu đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm.

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản kính mời các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia./.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Địa chỉ - Khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Email: cbtmnsvt@gmail.com. (Bà Huỳnh Thị Ngọc Hiền – 0909.910.217 hoặc ông Nguyễn Tấn Phước – 0909.063.669).

Tấn Phước