Mời tham dự Hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Trà Vinh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

08/07/2024 - 14:13 | Xúc tiến thương mại

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản kính đề nghị các đơn vị phối hợp cùng với các tổ chức hiệp, hội thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh biết có nhu cầu đăng ký tham gia dự hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu: Nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đồng thời, hỗ trợ tạo điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh tỉnh Trà Vinh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu trao đổi thông tin hàng hóa, đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

2. Thời gian và địa điểm.

- Thời gian: 13h30 ngày 12 tháng 7 năm 2024.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh (số 11 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

3.  Các hoạt động chính của chương trình: Trưng bày, giới thiệu và kết nối các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

4. Thành phần tham dự:

- Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh.

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Đại diện Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.

- Đại diện các doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

5. Sản phẩm tham gia chương trình: Sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

6.  Thông tin liên hệ:

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Địa chỉ: số 11 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Người liên hệ: Bùi Thị Mỹ Dung - Chuyên viên Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch (di động: 0908.125.253)

- Hoặc Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; địa chỉ: Số 1896, Quốc lộ 55, KP. Long Bình, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Bình – Diện thoại: 0974.254.607.

Song Nhi