MỜI THAM DỰ “CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN THƯƠNG HIỆU VÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2022”.

01/04/2022 - 08:11 | Xúc tiến thương mại

Thực hiện Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3601/UBND-VP ngày 28/3/2021 về việc tham dự Chương trình bình chọn Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam 2022;

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương, tổ chức hiệp hội, đơn vị trực thuộc Sở thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham dự “Chương trình bình chọn Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam 2022”, với các nội dung như sau:

“Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam” là chương trình được Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức thường niên trên quy mô toàn Quốc. Tám năm qua, cùng với sự đồng hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ban, bộ, ngành trung ương và sự hưởng ứng của nhiều địa phương, doanh nghiệp trên cả nước, chương trình đã góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho nhiều sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên thương trường; hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp đưa sản phẩm của đơn vị mình đến tay người tiêu dùng và trở thành những sản phẩm tiêu thụ tốt trên thị trường với giá trị gia tăng cao, mang lại nguồn thu lớn cho doanh nghiệp và người nông dân.

Thời gian trao giải: Lễ công bố kết quả bình chọn và truyền thông, quảng bá “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2022” dự kiến tổ chức vào tháng 7/2022. Hồ sơ bình chọn gửi về Ban tổ chức chương trình trước ngày 19/5/2022.

Thông tin liên hệ và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Xúc tiến thương mại và Phát triển nguồn nhân lực, địa chỉ: số 73, Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại: 0919.052.336;email: tonghoinongnghiepvietnam@gmail.com.

Chế biến Thương mại Nông sản