MỜI THAM DỰ BUỔI KẾT NỐI HỖ TRỢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM

13/10/2022 - 13:55 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Hiện nay hợp tác xã Tiện Lợi Xuyên Mộc có mời một đơn vị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đơn vị này có mong muốn tìm hiểu, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Vì vậy Hiện nay hợp tác xã Tiện Lợi Xuyên Mộc trân trọng kính mời các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, tổ hợp tác, tổ liên kết, cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và Thủy sản trên địa bàn tỉnh tới tham dự buổi kết nối tiêu thụ sản phẩm

          Thời gian: 8h00 phút ngày 14 - 10 – 2022

Địa điểm: Nhà Hàng Victory Xuyên Mộc; Số 89, Khu phố Phước Lộc, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Người liên hệ: Chị Phương – Giám đốc Hợp tác xã Tiện Lợi

Hợp tác xã rất mong quý đơn vị quan tâm, kết nối để phát triển các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trân trọng

Chế biến Thương mại Nông sản