MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

02/02/2021 - 08:19 | Xúc tiến thương mại

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025; Thực hiện Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021.

Hiện nay Sở Công thương tiếp tục được Bộ Công Thương, UBND tỉnh giao thực hiện đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã, các tổ chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  ứng dụng thương mại điện tử nhằm phát triển sản xuất kinh doanh” thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2021. Nội dung của đề án cụ thể như sau:

Mục đích: nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng có hiệu quả thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, HTX, các tổ chức trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đối tượng hỗ trợ: các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp), (ưu tiên cho các đơn vị được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu).

Nội dung hỗ trợ: xây dựng website thương mại điện tử

 Số lượng hỗ trợ: 10 website TMĐT.

Chi phí xây dựng: ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% (miễn phí).

Sở Công Thương trân trọng thông báo đến Quý doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng website thương mại điện tử đăng ký tham gia, gửi thông tin đăng ký theo mẫu về Sở Công Thương trước ngày 20/02/2021, để tổng hợp. Mọi chi tiết xin liên hệ và gửi về địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, điện thoại: 02543.515131. Fax: 02543.856344. Email: soct@baria-vungtau.gov.vn (bà Nguyễn Anh Thư hoặc ông Vũ Minh Đông).

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin trân trọng thông báo./.

Kim Khánh