Mời đăng ký tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP tại Ngày Hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu, năm 2021

11/11/2021 - 13:52 | Xúc tiến thương mại

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin thông báo đến các doanh nghiệp đã được UBND tỉnh công nhận có sản phẩm OCOP, tiềm năng OCOP, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh biết có nhu cầu đăng ký tham dự trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP tại Ngày Hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu, năm 2021, như sau:

1. Quy mô, thời gian, địa điểm:

- Quy mô: Dự kiến 60 gian hàng tiêu chuẩn 9m2 (3m x3m);

- Thời gian tổ chức: 03 ngày, dự kiến từ ngày 24-26/12/2021;

- Địa điểm: Tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

2. Yêu cầu sản phẩm đăng tham gia trưng bày tại Ngày hội:

Sản phẩm tham gia trưng bày, quảng bá tại Ngày hội là sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên; các sản phẩm tiềm năng, đặc sản vùng miền của các địa phương. Sản phẩm đảm bảo có truy xuất nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng, có bao bì, nhãn mác, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

3. Kinh phí, thời gian, thông tin liên hệ tham dự:

- Miễn phí thuê gian hàng;

- Đơn vị tham gia trưng tự chịu: Kinh phí vận chuyển hàng, trang trí lưng gian hàng, kệ trưng bày, bố trí người quản lý và thuyết minh gian hàng, kinh phí ăn, ở, đi lại,…

-Thời gian đăng ký: trước ngày 30/11/2021

- Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Luyến, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu, điện thoại liên hệ 0944.344.859; Gmail: luyennt1.sonnptnt@laichau.gov.vn ./.

Kim Khánh