Mời đăng ký tham gia trưng bày các sản phẩm nông, lâm, thủy sản tại khu vực chờ của phòng họp Tỉnh ủy, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

04/03/2021 - 11:12 | Xúc tiến thương mại

Nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng như giới thiệu cho các đoàn công tác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ năm 2018 tại khu vực chờ của phòng họp Tỉnh ủy có 01 quầy trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Để tiếp tục duy trì, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản kính mời các công ty/doanh nghiệp/hợp tác xã sản xuất nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia trưng bày các sản phẩm nông, lâm, thủy sản tại khu trưng bày như sau:

1. Quy cách, sản phẩm đăng ký tham gia trưng bày:

- Sản phẩm đăng ký: Các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đã qua chế biến hoặc chế biến sẵn đóng gói (không bao gồm các sản phẩm đông lạnh, chưa qua chế biến).

 - Yêu cầu: Sản phẩm phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc cam kết sản xuất thực phẩm an toàn; đã tự công bố chất lượng ATTP; có nhãn mác và thông tin truy xuất nguồn gốc và được bảo quản ở nhiệt độ thường.

- Các sản phẩm đăng ký tham gia trưng bày phải kèm theo: Tờ rơi, card name

- Số lượng: Mỗi sản phẩm từ 2 - 4 đơn vị (đơn vị: chai, hũ, hộp, gói...).

2. Địa chỉ tiếp nhận: Các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký trưng bày gửi sản phẩm về: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Địa chỉ: Khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; người liên hệ Ông: Nguyễn Văn Bình - điện thoại 0974.254.607 - Email: vannguyenbinh@gmail.com (Lưu ý: sản phẩm đăng ký trưng bày của các cơ sở là tự nguyện, trước khi hết hạn 1 tháng đơn vị sẽ thông báo cho cơ sở để đổi trả hàng)

Đơn vị trân trọng thông báo./.

Kim Khánh