Mời đăng ký tham gia Hội viên chính thức của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Ngành nghề nông thôn Việt Nam.

16/12/2021 - 15:49 | Xúc tiến thương mại

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 18919/UBND-VP về việc giao Sở Nông nghiệp và PTNT vận động, mời các doanh nghiệp tham gia hội viên của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Ngành nghề nông thôn Việt Nam theo đề nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam tại văn bản số 269/TM-HV ngày 01/11/2021;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị các Sở, ban ngành, tổ chức hiệp, hội phối hợp cùng với với đơn vị tuyên truyền, phổ biến đến doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và thủy sản tiêu biểu trên địa bàn tỉnh có các sản phẩm – dịch vụ uy tín chất lượng để đăng ký tham gia hội viên chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam.

Sở Nông nghiệp và PTNT rất mong được sự phối hợp của quý cơ quan./.

(Kèm theo văn bản số 269/TM-HV ngày 01/11/2021 của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam https://varisme.org.vn)


Kim Khánh