Mời đăng ký tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Diễn đàn Sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2021 “Liên kết cùng phát triển”.

11/11/2021 - 13:57 | Xúc tiến thương mại

Thực hiện Công văn số 16866/UBND-VP ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Diễn đàn Sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2021 “Liên kết cùng phát triển”; Căn cứ các nội dung tại văn bản số 1002/UBND-KT ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc mời tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Diễn đàn Sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2021 “Liên kết cùng phát triển”;

Sở Nông nghiệp và PTNT xin thông báo đến các doanh nghiệp đã được UBND tỉnh công nhận có sản phẩm OCOP, tiềm năng OCOP, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh biết có nhu cầu đăng ký tham dự gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Diễn đàn Sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2021 “Liên kết cùng phát triển”, như sau:

- Tên chương trình: Diễn đàn Sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2021, với chủ đề “Liên kết cùng phát triển”.

- Thời gian dự kiến diễn ra: Từ ngày 30/11/2021 - 05/12/2021.

- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Tháp (Số 03, đường Duy Tân, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

- Quy mô dự kiến: Trên 350 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất, các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, Diễn đàn là cơ hội để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về sản phẩm OCOP, kết nối giao thương, tăng cường hợp tác, liên kết giữa các tỉnh, thành phố và với các Bộ, ngành Trung ương…

- Thông tin liên hệ: Ông Võ Quốc Đỉnh, Trưởng phòng Phòng Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp; Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Văn Biểu, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại: 0976 268 179.

Nguyễn Bình