Mời cộng tác, tham gia viết, cung cấp tin, bài cho trang thông tin điện tử “Phần mềm kết nối cung cầu nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2024

25/12/2023 - 14:01 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Phần mềm kết nối cung cầu nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là: Phần mềm; đường link: http://ketnoinonglamthuysan-sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) được hoạt động từ đầu năm 2019 theo Công văn số 400/STTTT-TTBCXB ngày 21/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cấp tên miền phần mềm kết nối cung cầu nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Hiện nay Phần mềm là nơi quảng bá, giới thiệu những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh của ngành nông nghiệp, cùng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Làm đầu mối đẩy mạnh các hoạt động trong công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, tiếp thị, nâng cao chất lượng và sự đa dạng các sản phẩm nông nghiệp; Cung cấp kịp thời các văn bản của Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các thông tin có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, thị trường và công tác xúc tiến thương mại.

Ngoài ra Phần mềm còn là nơi để các tổ chức, cá nhân đăng tải các thông tin, hàng hóa có nhu cầu mua hoặc bán và cũng là nơi giúp tổ chức, cá nhân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, hợp tác đầu tư, quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường.

Để đảm bảo phần mềm hoạt động hiệu quả. Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia viết và cung cấp tin, bài, ảnh, tư liệu, đăng thông tin bán, thông tin mua cho trang thông tin điện tử phần mềm kết nối cung cầu nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sở Nông nghiệp và PTNT hoan nghênh và sẵn sàng đón nhận những ý kiến, đề xuất, kiến nghị cũng như thông tin phản hồi liên quan đến hoạt động của trang thông tin điện tử phần mềm kết nối cung cầu nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Nội dung đăng thông tin bán, thông tin mua Quý tổ chức/cá nhân truy cập trực tiếp phần mềm để đăng ký và đăng nhập: https://www.ketnoinonglamthuysan-sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn/File hướng dẫn sử dụng phần mềm kết nối cung cầu được đăng tải trên: https://www.ketnoinonglamthuysan-sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn  - vào mục hướng dẫn sử dụng

Nội dung tin, bài công tác viên viết gồm những nội dung chính sau:

- Thông tin giá cả thị trường trong nước và quốc tế; thông tin về các hoạt động xúc tiến thương mại sắp diễn trong, ngoài tỉnh và thế giới;

- Thông tin về dự báo, phân tích, đánh giá thị trường trong nước và quốc tế; thông tin các doanh nghiệp, công ty sản xuất tiêu biểu, uy tín, tham gia chuỗi liên kết sản phẩm trên địa bàn tỉnh; các mô hình, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp;

- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ATTP, cơ chế chính sách, khoa học công nghệ; tin tức sự kiện trong và ngoài tỉnh liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thông tin liên hệ: Mọi thông tin liên hệ quý cơ quan, đơn vị, công tác viên xin gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua (Ban biên tập phần mềm kết nối cung cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; địa chỉ: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Địa chỉ: Khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Email: nongnghiepthitruong@gmail.com; người liên hệ Ông: Nguyễn Văn Bình - Điện thoại: 0974.254.607)

Nguyễn Bình