MỘ SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2019

06/01/2020 - 14:02 | Xúc tiến thương mại

MỘ SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2019

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ATTP NĂM 2019

1. Tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản: 

1.1. Công tác tập huấn: Phối hợp với Hội nông dân tỉnh tổ chức 07 lớp tập huấn kiến thức ATTP cho cơ sở với 856 người tham dự.

1.2. Công tác truyền thông, quảng bá: Xin Giấy phép xuất bản và phát hành 3.000 cuốn Cẩm nang về ATTP nông sản, thủy sản.

1.3. Đào tạo nâng cao năng lực: Phối hợp với Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II tổ chức 01 lớp đào tạo xây dựng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp (HACCP, VietGAP...) với 66 người tham dự (34 cơ sở và 32 công chức, viên chức, cán bộ địa phương).

1.4. Xác nhận kiến thức ATTP: Đã tiếp nhận 253 hồ sơ, tổ chức 38 lượt kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho 203 cá nhân và 50 tập thể (392 người), cấp giấy xác nhận cho 166 cá nhân và 50 tập thể với 385 người.

          2. Kiểm tra, chứng nhận điều kiện đảm bảo ATTP các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản:

          Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm sản và thủy sản đơn vị quản lý là 356 cơ sở.

- Tổng số cơ sở thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm trong năm 2019: 275 lượt/270 cơ sở (đạt 75,84%). Trong đó: 05 cơ sở xếp loại A (1,85%), 229 cơ sở xếp loại B (84,81%), 36 cơ sở xếp loại C (13,33%). (Kết quả chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm).

- Thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP do cơ sở ngừng hoạt động: 14 cơ sở (3,93%).

          - Cơ sở tạm thời ngừng hoạt động: 30 cơ sở (8,43%).

- Cơ sở chưa đến thời điểm định kỳ: 42 cơ sở (11,80%).

3. Lấy mẫu kiểm soát chất lượng ATTP nông lâm thủy sản: Đến hết tháng 11/2019, Chi cục đã lấy 562/620 mẫu (245 mẫu thủy sản và 317 mẫu nông sản), đạt 90,65% so với kế hoạch.

4. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm, hậu kiểm về ATTP:

4.1. Tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ủy quyền về tiếp nhận tự công bố sản phẩm theo Công văn số 2047/SNN-KH ngày 23/7/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong năm, Chi cục đã tiếp nhận và giải quyết 254 hồ sơ tự công bố sản phẩm của tổ chức, cá nhân và thực hiện lưu trữ, đăng tải đúng theo quy định.

4.2. Hậu kiểm về ATTP: Chi cục chủ trì phối hợp Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch và tổ chức hậu kiểm chất lượng ATTP các cơ sở có hồ sơ tự công bố sản phẩm nông lâm thủy sản.

Kết quả: Đã kiểm tra 154 hồ sơ tự công bố của 33 cơ sở, lấy 29 mẫu nông thủy sản để kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng, ATTP. Kết quả: các mẫu đều đảm bảo chất lượng ATTP.

5. Triển khai xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (theo Quyết định 3075/QĐ-BNN-QLCL):

- Tổ chức xác nhận cho 09 sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (sản phẩm tiêu (06 chuỗi); củ hoài sơn (01 chuỗi); trứng cút (01 chuỗi); thịt bò (01 chuỗi), đạt 112,5% kế hoạch. Nâng tổng số sản phẩm đã xác nhận theo chuỗi lên 16 sản phẩm (năm 2018 xác nhận cho 07 sản phẩm).

- Kiểm tra, lấy mẫu giám sát định kỳ 100% sản phẩm đã được xác nhận. Kết quả: Các chuỗi được xác nhận có đầy đủ thông tin về cơ sở sản xuất trong chuỗi cung cấp, các công đoạn được kiểm soát về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, có hợp đồng liên kết, sản phẩm ghi nhãn đảm bảo thông tin truy xuất nguốn gốc; mẫu kiểm nghiệm đảm bảo chất lượng, ATTP.

II. CÔNG TÁC XTTM NÔNG NGHIỆP NĂM 2019

1. Công tác biên tập và xuất bản tin nông nghiệp và thị trường: Đã biên tập, xuất bản và phát hành 10 số bản tin với tổng cộng 7.200 cuốn.

2. Tổ chức tham gia các chương trình Hội chợ triển lãm Ngành Nông nghiệp và PTNT: Chủ trì tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, tham dự 05 Hội chợ triển lãm, với 34 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản tham gia, cụ thể:

- Tổ chức tham dự lễ Kỷ niệm và Hội chợ triển lãm 60 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam - Quảng Ninh 2019 tại tỉnh Quảng Ninh.

- Tổ chức tham gia “Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” năm 2019 tại tỉnh Bến Tre với 01 gian hàng chung cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hỗ trợ 04 gian hàng riêng cho các doanh nghiệp, cơ sở, công ty sản xuất nông nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 - Triển khai tham dự “Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM, lần VII - Năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức đoàn tham dự Lễ hội cây ăn quả có múi và Hội chợ các sản phẩm OCOP khu vực phía bắc tại Hòa Bình, với các sản phẩm đặc trưng tỉnh BR – VT: Bưởi da xanh Sông Xoài; Nhãn xuồng cơm vàng; thanh long; bánh tráng; ca cao; cà phê, tinh bột nghệ, mật ong, tinh dầu, sản phẩm thủy sản, nấm đông trùng hạ thảo, nấm linh chi...

- Tổ chức tham gia Hội chợ Nông lâm sản và Thủy sản lần thứ 2 tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức tham gia các chương trình nông thôn mới, kết nối cung cầu, hội thi trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT:

- Tổ chức tham dự Hội thi Trái ngon – An toàn Nam bộ lần 11 – năm 2019 tại Văn hóa Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh, kết quả sản phẩm Thanh long ruột đỏ của Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Thịnh, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc đạt giải 3.

- Tổ chức trưng bày, triển lãm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chào mừng “Thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”.

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu hình ảnh các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản chủ lực, tiêu biểu trên địa bàn tỉnh trong dịp tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu giữa tỉnh BR – VT và chợ đầu mối Dầu dây tỉnh Đồng Nai, với 40 người tham dự bao gồm: Các doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông sản, cán bộ địa phương.

3. Công tác phối hợp, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản tham gia các Hội nghị, Hội chợ triển lãm, Hội nghị kết nối cung cầu, Hội nghị kết nối, ....

Đã vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản tham gia các Hội nghị, Hội chợ triển lãm, Hội nghị kết nối cung cầu, Hội nghị kết nối.... do Sở Công thương, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Xúc tiến thương mại – Du lịch – Đầu tư, Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương, với số lượng 45 Hội nghị và 370 lượt các doanh nghiệp, cán bộ công chức tham dự.

 Các sản phẩm tham gia Hội chợ triển lãm gồm thủy hải sản các loại, nước mắm, mắm các loại, cà phê, hồ tiêu, bưởi da xanh, nhãn xuồng cơm vàng, thanh long, bơ, mãng cầu ta, dưa lưới, hạt điều, chả cá, mật ong, tinh dầu, tinh bột nghệ, rượu linh chi, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo, ...

4. Vận hành phần mềm kết nối tiêu thụ sản phẩm:

- Duy trì và sử dụng phần mềm kết nối cung cầu nông lâm thủy sản. Địa chỉ truy cập  http://ketnoinonglamthuysan-sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn.

- Đến nay, đã có 7.658 lượt truy cập; đã duyệt, kiểm định và gia hạn cho 26 tài khoản; duyệt và đăng 99 tin bài về thông tin giá cả thị trường, thông tin xúc tiến thương mại, cơ chế chính sách, danh sách sản phẩm tự công bố, ...

5. Thực hiện quảng bá sản phẩm nông nghiệp sạch trên sóng truyền hình VTV1 và Đài truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) ghi hình 09 sản phẩm nông sản tiêu biểu trên địa bàn tỉnh: Nấm Đông trùng hạ thảo Côn Đảo; bò sữa Châu Pha – Phú Mỹ; mực một nắng Côn Đảo, cá thu một nắng Côn Đảo, sâm đất Côn Đảo và nha đam Bình Ba – Châu Đức; Ca cao Binon; nấm đông trùng Hạ Thảo Hòa Long, đu đủ Bình Giã, huyện Châu Đức, Dưa lưới Green farm)  (lũy kế đến nay đã ghi hình được 45 lượt sản phẩm)

- Phối hợp với Đài truyền hình tỉnh ghi hình 50 lượt sản phẩm nông lâm thủy sản đặc trưng, thế mạnh của tỉnh.

6. Công tác xúc tiến thương mại nước ngoài: Đơn vị đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai một số các nhiệm vụ xúc tiến thương mại nước ngoài như sau:

- Vận động 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Đoàn tham quan của tỉnh sang thăm và làm việc tại thành phố Pandang, Indonesia.

- Thông báo cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến thủy, hải sản trên địa bàn tỉnh có nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và tham dự Hội nghị giao thương Doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản, hải sản Việt Nam - Trung Quốc.

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm và làm việc tại Úc.

- Vận động mời tham dự: Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ; Hội chợ nông nghiệp Qatar lần thứ VII “Agriteq 2019” tại Đô-ha; Hội nghị lần thứ nhất giao lưu doanh nghiệp bán và mua: Ấn Độ - Campuchia, Lào, Miến Điện và Việt Nam (CLMV) hội nhập kinh tế thông qua chuỗi giá trị gia tăng; Tập huấn “Phương pháp thu thập số liệu Hỗ trợ xuất khẩu và trợ cấp trong nước (DS, ES, ECQ/WTO) giai đoạn 2014 – 2018 theo yêu cầu của WTO”, ....

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Công tác xúc tiến thương mại nông nghiệp luôn được tăng cường và thực hiện thông qua nhiều hình thức, góp phần quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản; người tiêu dùng có nhiều kênh thông tin để tiếp cận thực phẩm an toàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Cụ thể:

- Việc xuất bản Bản tin nông nghiệp và thị trường được thực hiện khá tốt, Thông qua bản tin đã cung cấp kịp thời và chính xác các nội dung về hoạt động của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như: Hoạt động ngành, khuyến nông, nông thôn mới, chăn nuôi và thú y, thủy sản, thủy lợi, lâm nghiệp, an toàn thực phẩm, trồng trọt và bảo vệ thực vật, diêm nghiệp, thông tin thị trường, đời sống xã hội, vấn đề sự kiện, chính sách hỗ trợ, văn bản pháp luật, ... tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng thu thập thông tin, viết bài cho công tác viên; cách biên tập, chỉnh sửa bài trước khi phát hành, không ngừng nghiên cứu, hoàn thiện, đổi mới nội dung và hình thức nhằm nâng cao chất lượng của bản tin, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người đọc.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông thủy sản được tham gia nhiều hội nghị kết nối, hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh, qua đó đã quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; kết nối, ký kết hợp đồng tiêu thụ, phân phối sản phẩm, ổn định đầu ra, nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.

- Hiện đã quay 86 vi deo sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh được phát trên  Chương trình sản phẩm nông nghiệp sạch dành cho Việt Nam, cho Thế giới của Đài truyền hình Việt Nam, Chương trình nông nghiệp sạch của Đài truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây có thể nói về sự đa dạng sản phẩm của tỉnh và là sự nỗ lực của các thành viên phụ trách để có thể đóng góp cho việc quảng bá sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

IV.  PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

- Tiếp tục hỗ trợ, đưa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh tham gia các chương trình Hội chợ, hội nghị, hội nghị kết nối .... do đơn vị tổ chức hoặc vận động các doanh nghiệp tham gia khi các đơn vị có liên quan tổ chức.

- Thực hiện công tác quảng bá, giới thiếu các doanh nghiệp tiêu biểu để đài Truyền hình tỉnh và VTV1 quay các sản phẩm sạch

- Thực hiện chương trình xúc tiến thương mại trong lĩnh vực Nông nghiệp năm 2020 khi đã được UBND tỉnh, Sở Tài chính phê duyệt.

- Duy trì và hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác đăng tải thông tin mua và bán trên phần mềm kết nối cung cầu nông lâm sản và thủy sản.

Trên đây là báo cáo một số kết quả công tác quản lý An toàn thực phẩm - Xúc tiến thương mại trong lĩnh vực Nông nghiệp năm 2019.

CBTMNS