Mở lớp truyền thông về bảo vệ môi trường

18/11/2022 - 09:09 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Sáng ngày 17/11/2022 , Hội Nông dân huyện Châu Đức đã phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp truyền thong về bảo vệ môi trường năm 2022 cho 115 học viên là cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được báo cáo viên của Sở Nông Tài nguyên&Môi trường tỉnh truyền đạt các các nội dung:

- Luật Bảo vệ môi trường; Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường; Các văn bản pháp quy của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về bảo vệ môi trường, thực trạng và giải pháp trong việc bảo vệ môi trường của tỉnh.

- Các kiến thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và cảnh báo thiên tai; Kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học biển, hệ sinh thái biển, khai thác bền vững tài nguyên biển, phát triển du lịch biển.

- Các nội dung liên quan đến chuyên đề phòng, chống rác thải nhựa, quản lý chất thải rắn, kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; khai thác sử dụng bền vững các loại tài nguyên thiên nhiên, thân thiện môi trường.

- Vai trò của người dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường biển hướng tới phát triển bền vững môi trường sống;

CTV Nguyễn Ngọc Linh

(Hội Nông dân huyện Châu Đức)