Mã số vùng trồng - Hướng đi mới để xuất khẩu nông sản

21/03/2024 - 13:52 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Mã số vùng trồng được coi là tấm vé thông hành để xuất khẩu nông sản, cũng là điều kiện để nông sản có thể tiêu thụ trong nước với giá trị cao. Việc vùng trồng có mã cũng thích ứng với xu hướng kinh tế nông nghiệp hiện nay.

Với diện tích hơn 13.000 ha trồng cây ăn trái, Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều nông sản nổi tiếng như: nhãn xuồng cơm vàng, mãng cầu ta, bưởi da xanh,…ngoài ra còn một số loại nông sản mang lại giá trị kinh tế cao, được quan tâm đầu tư và phát triển như sầu riêng, thanh long, mít, chuối,…Song song với việc phát triển về diện tích và chất lượng sản phẩm, việc nông sản chịu ảnh hưởng bởi quy luật cạnh tranh và cung cầu là điều tất yếu. Muốn tồn tại và phát triển được thì nông sản địa phương cần phải được tạo lập, hội nhập và nâng cao giá trị trên thị trường.

Hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp xây dựng mã số vùng trồng. Giải pháp này giúp nông sản vững vàng xuất khẩu chính ngạch sang nhiều thị trường trên thế giới, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp, nâng cao giá trị cho nông sản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Mã số vùng trồng được hiểu là mã định danh cho một vùng sản xuất. Các vùng sản xuất có mã số là minh chứng về sản xuất theo quy trình, đảm bảo ATTP, có nguồn gốc, qua đó cơ quan quản lý, khách hàng thu mua nông sản theo dõi, kiểm soát tình hình sản xuất, kiểm soát sinh vật gây hại, truy xuất nguồn gốc nông sản.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có 24 vùng trồng với 37 mã số (tăng 28 mã so với năm 2022) với tổng 919,3 ha, sản lượng ước đạt  21.319,3 tấn, cụ thể: nhãn 15 mã, chuối 04 mã, sầu riêng 05 mã, bưởi 10 mã, thanh long 03 mã đi các thị trường Hoa Kỳ, EU, Úc, Nhật, Trung Quốc,..; Đồng thời, đang có 23 mã chờ phê duyệt.

Có thể thấy, việc vùng sản xuất nông nghiệp được cấp mã số là nhu cầu của nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và là yêu cầu tất yếu để nông nghiệp hội nhập kinh tế số, khẳng định chất lượng, giá trị trong thị trường tiêu thụ trong nước và có cơ hội xuất khẩu vào thị trường nước ngoài.

Dương Hải