Mã số vùng trồng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp

04/05/2024 - 09:06 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động phối hợp với các địa phương hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở dữ liệu cấp, đăng ký mã số vùng trồng để kết nối, nâng cao hiệu quả giữa sản xuất, thị trường, người tiêu dùng và coi đây là tấm “hộ chiếu” đưa nông sản của tỉnh ra các thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế.

Được biết, mã số vùng trồng là mã định danh cho một vùng trồng trọt nhằm giúp cơ quan chức năng và người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, xác định quy trình sản xuất của nông sản. Việc mã hóa vùng trồng mang lại nhiều ích lợi thiết thực cho nông dân như: Chuẩn hóa quá trình chăm sóc, quản lý cây trồng, vật nuôi, quản lý được diện tích trồng, đưa ra quy trình chuẩn trong chăm sóc; cảnh báo tình hình dịch bệnh, lên kế hoạch chăm sóc, danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và ước lượng năng suất… Từ đó, cây trồng cho năng suất, chất lượng ngon, đồng đều, đáp ứng được tiêu chuẩn của những thị trường khó tính nhất. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để sản phẩm nông sản được xuất khẩu theo đường chính ngạch.

Theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn thủ tục cấp mã số; phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các bước triển khai thực hiện; tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký; thành lập các đoàn khảo sát, kiểm tra, đánh giá, giám sát, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất trồng trọt thực hiện đăng ký mã số vùng trồng… Đến nay, toàn tỉnh đã được Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp 24 vùng trồng xuất khẩu với 37 mã, chiếm tổng diện tích 919,3 ha, sản lượng 21.319,3 tấn, số hộ tham gia 207 hộ và 03 mã đóng gói chuối xuất khẩu, tại các thị trường nhập khẩu (EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc, New Zeland) cụ thể:

Vùng trồng nhãn: có 07 vùng trồng trên địa bàn huyện Xuyên Mộc với diện tích 111,9 ha, sản lượng 1.607,6 tấn/năm, có 15 mã số: có 06 mã đi thị trường Trung Quốc; 02 mã đi thị trường Hoa kỳ, 01 mã đi thị trường EU, 03 mã đi thị trường Úc, 03 mã đi thị trường Nhật Bản (HTX NNDV Nhân Tâm 03 mã; Công Ty TNHH XNK Trái Cây Chánh Thu 07 mã; Vùng trồng nhãn Xuyên Mộc ấp Nhân Thuận 01 mã; Vùng trồng nhãn Xuyên Mộc ấp Nhân Trung 01 mã; Vùng trồng nhãn ấp Nhân Hoà 01 mã; Vùng trồng nhãn Công ty Thái Lâm 02 mã).

Vùng trồng chuối: có 04 vùng trồng trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, Châu Đức với diện tích 570 ha, sản lượng 14.660 tấn/năm, với 04 mã số đi thị trường Trung Quốc (Công ty TNHH TM Nochy, Công ty Cổ phần cao su Thống Nhất, Công ty TNHH Hồng Thái Dương, Công ty cổ phần Dịch vụ sản xuất thương mại).

Vùng trồng sầu riêng: có 05 vùng trồng trên địa bàn huyện Châu Đức với diện tích 124,2 ha, sản lượng 2.484 tấn/năm, có 05 mã số đi thị trường Trung Quốc (Tổ sản xuất sầu riêng Liên Đức I, Tổ sản xuất sầu riêng Liên Đức II, Tổ sản xuất sầu riêng Liên Đức III, Tổ sản xuất sầu riêng Liên Đức IV và Hợp tác xã  sầu riêng 9 Bê).

 Vùng trồng bưởi: có 05 vùng trồng trên địa bàn thị xã Phú Mỹ với diện tích 78,7 ha, sản lượng 1.574 tấn, có 09 mã đi các thị trường: 05 mã đi thị trường Hoa Kỳ, 04 mã đi thị trường EU, 01 mã đi thị trường New Zealand (Trang trại bưởi da xanh hữu cơ Kim Long 02 mã; Trang trại bưởi da xanh hữu cơ Hoàng Long 02 mã; Trang trại bưởi da xanh hữu cơ Hoàng Long 1 có 02 mã; Bưởi da xanh Sông Xoài 01 mã; Hợp tác xã bưởi da xanh Hắc Dịch 03 mã).

Vùng trồng thanh long: có 03 vùng trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và Châu Đức, với diện tích 34,5 ha, sản lượng 993,7 tấn, có 03 mã số đi thị trường Trung Quốc (Hợp tác xã sản xuất DVNN Xuân Trường xã Sơn Bình; Tổ sản xuất thanh long an toàn Hòa Bình; Vùng trồng thanh long Bưng Riềng).

Bên cạnh đó, cũng có 23 số mã vùng trồng trên cây trồng bưởi, sầu riêng, nhãn, chuối, tiêu, cam quýt đang chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt cụ thể:

Vùng trồng bưởi: 05 mã số đi thị trường Trung Quốc (Trang trại bưởi da xanh hữu cơ Kim Long 01 mã; trang trại bưởi da xanh hữu cơ Hoàng Long 01 mã; trang trại bưởi da xanh hữu cơ Hoàng Long 1 có 01 mã; bưởi da xanh Sông Xoài 01 mã; hợp tác xã bưởi da xanh Hắc Dịch 01 mã);

Vùng trồng sầu riêng: 09 mã số đi thị trường Trung Quốc với 102,47 ha trên địa bàn Xuyên Mộc, Phú Mỹ, Châu Đức (Châu Đức: Tổ sản xuất sầu riêng Hoa Long xã Kim Long, huyện Châu Đức, Tổ sản xuất sầu riêng Tân Long xã Kim Long huyện Châu Đức, Tổ sản xuất sầu riêng Tân Bình, Trang Trại Ngọc Bích; Xuyên Mộc: Sầu riêng Bàu Lâm - Vinh Đại Phát, Công ty trách nhiệm hữu hạn Vinh Đại Phát xã Xuyện Mộc, huyện Xuyên Mộc; Phú Mỹ: Hợp tác xã nông nghiệp Sông Xoài, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, Tổ sản xuất sầu riêng  ấp Cầu Ri, Tổ sản xuất sầu riêng  ấp Sông Xoài 1-2, xã Sông xoài TX Phú Mỹ).

Vùng trồng nhãn: 01 mã đi thị trường Hoa Kỳ (HTX NNDV Nhân Tâm).

Vùng trồng chuối: 04 mã đi thị trường Trung Quốc với 78 ha trên địa bàn huyện Châu Đức, Xuyên Mộc (Công ty TNHH SXTM DV Nhập khẩu Minh Quyền (2 vùng) Châu Đức; Công ty CP cao su Thống Nhất Châu Đức; Khải Hoàn Farm Xuyên Mộc).

Vùng trồng tiêu: 02 mã số đi thị trường Trung Quốc và EU trên địa bàn huyện Xuyên Mộc (Công ty CP Nông nghiệp - Thương mại - Du lịch Bầu Mây 10 ha 1 hộ xã Hoà Hiệp huyện Xuyên Mộc).

Vùng trồng Cam, quýt: 01 mã đi thị trường Trung Quốc (Vùng trồng cam, quýt của Trang trại Cam, quýt xã Hòa Hiệp 40 ha, 1 hộ xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc).

Vùng trồng ớt: 01 đi thị trường EU (Công ty rau quả Khang Thịnh-Châu Pha).

 Ngoài ra, cũng đang chờ phê duyệt 04 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc trong đó: 03 mã ở Xuyên Mộc ( 02 mã cơ sở chuối, 01 mã số cơ sở sầu riêng), 01 mã chuối ở huyện Châu Đức, tổng diện tích nhà xưởng từ 600 m2 đến 1.600m2, công suất mỗi xưởng từ 20-40 tấn/ngày.

Về tiệu thụ nội địa: Trên địa bàn tỉnh đã được cấp 68 mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ nội địa với tổng diện tích 162,67 ha (cụ thể: huyện Châu Đức 16 mã với diện tích 12,3 ha; huyện Long Điền 14 mã với 34,69 ha; huyện Đất Đỏ 18 mã với 55,47 ha; huyện Xuyên Mộc 07 mã với diện tích 12,9 ha; thị xã Phú Mỹ 05 mã với 5,19 ha; thành phố Bà Rịa 14 mã với diện tích 42,12 ha); trên các loại cây trồng: cây lúa, rau các loại, ca cao, tiêu, nhãn xuồng, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, khoai môn, khoai mài.

Tuy nhiên, khách quan nhìn nhận, so với tiềm năng, lợi thế sẵn có, quy mô những vùng sản xuất vẫn “manh mún, nhỏ lẻ” và chưa kết nối đầy đủ thông tin giữa sản xuất và thị trường, nhất là trước nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và quốc tế về truy xuất nguồn gốc, chất lượng nông sản. Rào cản lớn nhất là do tiêu chuẩn về quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng cần quy mô, diện tích vùng trồng lớn, nông dân phải tuân thủ các quy định sản xuất an toàn, đặc biệt là phải ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất nhưng đây là lĩnh vực mới, số đông người dân chưa hiểu hết lợi ích của việc cấp mã số vùng trồng. Mặt khác, việc ứng dụng các công nghệ số trong sản xuất theo hướng liên kết, quy trình hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế.

Có thể nói, xác định cấp mã số vùng trồng là một trong những giải pháp quan trọng để hướng tới nền nông nghiệp số hoàn chỉnh, trước mắt là đưa hàng hóa nông sản của tỉnh vươn xa ra thị trường thế giới.Trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp tục hướng dẫn các địa phương, đơn vị rà soát, quy hoạch những vùng sản xuất chuyên canh tập trung, ổn định đối với những loại cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện từng vùng và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ ruộng đất xây dựng các “cánh đồng lớn”, áp dụng sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap và hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất để có số lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao...

Lài Nguyễn – Chi cục PTNT