Long Sơn: Xã Nông thôn mới nâng cao trong lòng thành phố Vũng Tàu

01/10/2023 - 13:51 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định công nhận xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2023. Đồng thời chỉ đạo xã Long Sơn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Với điểm xuất phát khá cao, hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, sản xuất nông nghiệp ổn định, đời sống và thu nhập của người dân ở vùng nông thôn cao. Ủy ban nhân dân và Ban quản lý xã Long Sơn đã tập trung thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động và đề ra nhiều giải pháp hiệu quả, đồng thời tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt 19 tiêu chí nông thôn mới để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Kết quả: Xã Long Sơn đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Xác định xây dựng nông thôn mới là một Chương trình trọng điểm mang tính chiến lược, lâu dài xuyên suốt. Đồng thời thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 25/9/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Long Sơn để thành phố Vũng Tàu đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Chính vì vậy, ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021, Đảng bộ và chính quyền Long Sơn, dân thành phố Vũng Tàu đã chủ động lập kế hoạch và phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Theo đó, xã đã xây dựng Kế hoạch với lộ trình, bước đi và giải pháp cụ thể phù hợp với xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã. Cụ thể, xã đã tiếp tục “nâng chất” đời sống vật chất, tinh thần cho người dân bằng cách xây dựng nông thôn mới nâng cao nhằm đảm bảo quá trình xây dựng nông thôn mới thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu tăng trưởng và phát triển nông thôn bền vững.

Đến nay, xã đã hoàn thành đạt 15/15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao so với bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, đạt tỷ lệ 100% và không có nợ động trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nổi bật là các tiêu chí như: Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được bê tông hóa đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) đạt 90,77%  (14.755/16.225);  thu nhập bình quân đầu người đạt 76,86 triệu đồng/người/năm và không có nhà tạm, nhà dột nát; hệ thống cơ sở hạ tầng được nâng cấp khang trang, hiện đại, phục vụ sản xuất, nhu cầu đời sống tinh thần nhân dân. Đặc biệt, địa phương đã đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, hình thành các mô hình sản xuất hiệu quả cho giá trị kinh tế cao, cũng cố hệ thống chính trị vững mạnh, bảo vệ môi trường. Đồng thời tập trung triển khai các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng các mô hình sản xuất mới nâng cao hiệu quả sản xuất. Với những kết quả đã đạt được, xã Long Sơn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm /2023.

Xã Long Sơn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đang không ngừng nỗ lực giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đến nay, thành phố Vũng Tàu có 01/01Long Sơn đã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% và 01/01Long Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 100%. Qua đó, thành phố Vũng Tàu đủ điều kiện xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023./.

May