Liên kết theo chuỗi, gắn sản xuất với tiêu thụ để nâng cao giá trị sản phẩm Ca Cao

19/01/2021 - 11:20 | An toàn thực phẩm

Hiện nay, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là hướng đi bền vững cho nông dân giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân. Hình thức này đảm bảo cho các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm với nhau, điều tiết cung cầu thị trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Song song đó, với trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp theo hình thức chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện.

                Với mục tiêu xây dựng mô hình điểm về liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm ca cao theo chuỗi giá trị gắn với phát triển chi hội nghề nghiệp; xây dựng các tổ Hội nghề nghiệp và chi Hội nông dân nghề nghiệp; xây dựng nền sản xuất theo chuỗi gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân, ổn định đầu vào, đầu ra với quy trình sản xuất hiện đại. Từ đó, liên kết cùng sản xuất chung một mặt hàng, một tiêu chuẩn nhất định làm tăng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân tạo ra nguồn kinh tế ổn định góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện Quyết định số 2387-QĐ/HNDTWW ngày 12/08/2020 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc Phê duyệt Dự án “Mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm Ca Cao tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức”. Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch số 215-KH/HNDT ngày 21/9/2020 về thực hiện Dự án “Mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm Ca Cao” tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức với quy mô thực hiện dự án, mô hình là 10 ha cho 10 hộ tham gia thực hiện trong năm 2020.

    Tham gia dự án, các hộ dân được hỗ trợ giống, vật tư, thiết bị, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chuyển giao kỹ thuật và tập huấn kiến thức, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ca cao, kiến thức về thị trường. Đặc biệt toàn bộ sản phẩm của các hộ tham gia dự án được Công ty TNHH TM-DV-SX Ca Cao Thành Đạt bao tiêu sản phẩm.

    Từ Dự án “Mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm Ca Cao” tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, các cấp Hội trong tỉnh đã cụ thể hóa các chính sách, chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp của Trung ương phù hợp với điều kiện của tỉnh; khuyến khích, thu hút đầu tư doanh nghiêp vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh; tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và địa phương. Giúp hội viên nông dân nhận thức được liên kết chính là chìa khóa giúp phát triển một nền nông nghiệp hiện đại, đảm bảo hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia, làm tăng hiệu quả trong sản xuất cây ca cao. Đồng thời, giúp hội viên nông dân tạo ra nguồn kinh tế ổn định góp phần xây dựng thương hiệu Ca Cao xã Xà Bang nói riêng và tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu nói chung, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao nhằm thu hút lao động; tạo điều kiện cho người nông dân nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho cán bộ, hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại.

LÊ MAI