Kinh tế trang trại đang dần chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế

31/01/2023 - 10:04 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Trong những năm qua, nhìn chung các mô hình kinh tế trang trại tại tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu hoạt động tương đối có hiệu quả, góp phần lớn vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các địa phương, tích tụ ruộng đất, khai thác, sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, tích lũy vốn, định hướng rõ ràng, tạo ra sự liên kết trong sản xuất, thu hút vốn nhàn rỗi của nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, chủ động tiếp cận thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, phát triển kinh tế trang trại gắn liền với chương trình phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực của từng địa phương; kinh tế trang trại đã và đang đi đầu trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị các loại nông sản hàng hóa, tăng sức cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp trên thị trường.

Kinh tế trang trại đang tạo sự chuyển biến rõ rệt với việc chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường. Sản xuất kinh doanh của trang trại đã và đang áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và thu thập của nông dân, tạo  giá trị sản lượng lớn cho thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài; nhiều trang trại đã chủ động được giống và sản xuất cung ứng cho nông dân trong vùng. Việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất bước đầu mang lại kết quả tích cực. Nhiều trang trại không chỉ tổ chức sản xuất nông nghiệp đơn thuần mà còn kết hợp phát triển các hoạt động phi nông nghiệp khác nhằm tạo ra giá trị sản xuất, doanh thu cao và chủ động trong sản xuất như: Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời để cung cấp điện phục vụ sản xuất và bán điện không sử dụng hết cho ngành điện; đầu tư cơ sở sơ chế và chế biến nông sản tại chỗ; phát triển mô hình canh tác nông nghiệp kết hợp điểm tham quan du lịch, trong đó có cả cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng, lưu trú qua đêm. Nhiều trang trại đã liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm đầu ra cho trang trại và bà con nông dân, các trang trại cũng đã đầu tư hệ thống xử lý chất thải nhằm hạn chế sự ô nhiễm môi trường.

Tính đến cuối tháng 12 năm 2022, toàn tỉnh hiện có 337 trang trại, trong đó 128 trang trại thuộc lĩnh vực trồng trọt, 177 chăn nuôi, 27 thủy sản và 05 tổng hợp, tổng diện tích sản xuất các trang trại hiện có 2490 ha, tổng số lao động thường xuyên của các trang trại là 3558 người, tổng giá trị sản xuất của các trang trại đạt 2.709 tỷ đồng. Doanh thu bình quân các trang trại đạt khoảng 8 tỷ đồng/ năm; thu nhập của người lao động làm việc trong trang trại khoảng 80 triệu đồng/năm.


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình trang trại điển hình, sản xuất ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến, làm ăn có hiệu quả, phổ biến nhân rộng, mang lại lợi nhuận cao, tham gia tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Cụ thể: Tại huyện Châu Đức, điển hình trang trại chăn nuôi gà Thái Anh, trang trại nuôi gà Đông Nam Toàn Cầu, quy mô 100.000 con/lứa. Công nghệ ứng dụng chủ yếu là nuôi chuồng lạnh, khép kín, kết hợp điện ấp mái. Hàng năm cho doanh thu từ 12 -14 tỷ đồng/năm; huyện Xuyên Mộc, điển hình trang trại trồng nhàu của hộ ông Phạm Văn Phong, ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp, với diện tích 50 ha, năng suất 350 tấn trái tươi/tháng, thu lãi 1,7 tỷ đồng/tháng. Ứng dụng công nghệ khép kín từ trồng nhàu đến sản xuất nước cốt nhàu để xuất khẩu theo hướng hữu cơ. Đầu tư nhà xưởng và máy móc hiện đại trong phân loại và chế biến sản phẩm. Hiện tại sản phẩm đã xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, trang trại chăn nuôi heo ứng dụng công nghệ cao của công ty TNHH Trang Linh với quy mô hơn 30.000 con heo thịt và nái, áp dụng quy trình chăn nuôi chuồng lạnh, kín, máng ăn uống tự động và đệm lót sinh học, tự sản xuất gạch xây nhà xưởng và chủ động nguồn nước sản xuất. Ngoài ra, công ty còn đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ vi sinh cung cấp cho thị trường nội địa, trồng rau sạch trong nhà lưới, nuôi cá trong khuôn viên trang trại phục vụ bữa ăn sạch cho chính nhân viên của mình./.

Lài Nguyễn-Chi cục Phát triển nông thôn