Kiểm tra “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 tại huyện Châu Đức

10/05/2023 - 15:22 | An toàn thực phẩm

Thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tham gia “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023. Theo đó ngày 08/5/2023, Sở Công Thương đã chủ trì Đoàn kiểm tra số 02 của tỉnh tiến hành kiểm tra theo chủ đề trên địa bàn huyện Châu Đức.

Mục đích: Nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm (ATTP), đánh giá việc triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2023 theo chủ đề ở các cấp, các ngành, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm:


Qua kiểm tra, ghi nhận, UBND huyện Châu Đức đã kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện, đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện Châu Đức, xã/ thị trấn, triển khai tháng hành động vì ATTP với nhiều hoạt động thiết thực, triển khai tốt công tác kiểm tra lấy mẫu test nhanh thực phẩm. Không xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt trên địa bàn.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra 02 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Châu Đức. Các cơ sở được kiểm tra đã chấp hành tốt các quy định về ATTP, cụ thể như: về địa điểm, trang thiết bị, dụng cụ và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; về hồ sơ nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm kinh doanh; bảo quản thực phẩm, nhãn sản phẩm. theo quy định.

Đoàn đã kết thúc đợt kiểm tra “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 tại thành phố Bà Rịa, huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức.


QLCL (Nguồn Sở Công Thương)