Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, quy định về kiểm dịch vận chuyển tại các cơ sở giết mổ trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh

15/12/2021 - 10:35 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Trong năm 2021, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 01/QĐ-CNTY của Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thực hiện 20 lượt kiểm tra đối với 399 cơ sở giết mổ được phép hoạt động, điểm kinh doanh sản phẩm động vật và các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được phép hoạt động đã chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và có phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm sống và sản phẩm sau khi giết mổ riêng biệt. Gia súc, gia cầm đưa vào giết mổ có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép kiểm dịch vận chuyển từ nơi xuất phát, được chủ cơ sở ghi chép, theo dõi hằng ngày và có xác nhận của nhân viên thú y.

Các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm đều tuân thủ các quy định về kiểm dịch vận chuyển động vật và phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn cũng như các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn đã tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền đối với cơ sở chưa thực hiện tốt và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình vận chuyển sản phẩm động vật sau giết mổ.

Lồng ghép trong các hoạt động kiểm tra, để sớm đưa thông tin các cơ sở giết mổ, cơ sở chăn nuôi lên phần mềm “Hệ thống thông tin nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”, Đoàn đã kết hợp gắn mã định danh và tọa độ của 25 cơ sở giết mổ và 136 cơ sở chăn nuôi.

Để duy trì việc thực hiện vệ sinh thú y cũng như thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch vận chuyển động vật tại các cơ sở giết mổ, cơ sở chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y yêu vầu Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã và thành phố tiếp tục thực hiện các công tác như: Tăng cường phối hợp cùng địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; nhất là đối với các điểm giết mổ không phép. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền liên tục để người dân hiểu được nguy cơ lây truyền của các bệnh truyền nhiễm thông qua các hoạt động giết mổ, buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm. Hướng dẫn các điểm buôn bán thịt heo chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thú y và an toàn vệ sinh thực phẩm. Hỗ trợ các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm, tránh ùn ứ sản phẩm chăn nuôi và không phụ thuộc vào các khâu trung gian trong quá trình xuất bán sản phẩm.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y