Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông - lâm - thủy sản

17/08/2023 - 07:57 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Bộ Tài chính đã phúc đáp Công văn số 04/KN-VIPA ngày 16/5/2023 của Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

               Một là, Miễn thuế đối với “Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản”.

          Hai là, Áp dụng thuế suất 15% đối với “Thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

          Tóm lại, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã quy định miễn thuế và áp dụng thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản (như đã nêu ở trên).

          Hiện nay, Bộ Tài chính đang thực hiện nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng thể các luật thuế, trong đó có Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, để báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế và tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế.

                                      VTH st (Nguồn: www.tongcucthuysan.vn/Ngọc Thuý)