Không phát hiện vi rút SARS-CoV2 trên bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu.

01/02/2021 - 11:27 | Xúc tiến thương mại

Thực hiện văn bản số 2962/ATTP-NĐTP ngày 22/12/2020 của Cục An toàn thực phẩm về việc triển khai lấy mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để xét nghiệm vi rút SARS-CoV2; Kế hoạch 02/KH-ATTP ngày 05/01/2021 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm triển khai lấy mẫu giám sát trên bề mặt bao bì các sản phẩm thịt, thủy sản đông lạnh nhập khẩu lưu thông trên thị trường để xét nghiệm virus SARS-CoV2.

Đoàn liên ngành do Chi cục ATVSTP tỉnh chủ trì, phối hợp Trung tâm kiểm soát bệnh tật; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;  Phòng giám sát quản lý về Hải Quan- Cục Hải Quan đã thực hiện lấy 31 mẫu trên bề mặt bao bì bao gói sản phẩm thịt, thủy sản nhập khẩu tại kho bảo quản đông lạnh của 09 cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh để xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

          Kết quả kiểm nghiệm tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh: 31mẫu được lấy giám sát âm tính với SARS-CoV2.

Bảo An (Chi cục QLCL NLS và TS BRVT)