Khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sau Covid-19

07/12/2021 - 09:12 | Xúc tiến thương mại

Ngày 06/12/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 18479/UBND-VP về yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp có liên quan khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sau Covid-19. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại công văn số 6802/VPCP-KTTH ngày 23/9/2021 về việc khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sau COVID-19;

Nhằm mục đích tiếp tục thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ, khôi phục chuỗi xuất khẩu cung ứng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, khai thác cơ hội thị trường xuất khẩu thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Công Thương

- Căn cứ những phân tích, đánh giá về tiềm năng, triển vọng thị trường xuất khẩu của Bộ Công Thương tại văn bản số 5380/BCT-XTTM, chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thông tin, hướng dẫn, định hướng, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai tổ chức sản xuất, khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu trên địa bàn để khai thác cơ hội thị trường xuất khẩu trong thời gian tới. Trong đó lưu ý các vấn đề về tiêu chuẩn, quy định của từng nước về an toàn thực thẩm, phòng vệ thương mại và các vấn đề khác.

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn, các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Chương trình xuất khẩu hàng hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025 và đề xuất thị trường xuất khẩu trọng điểm của tỉnh để đưa vào chương trình xúc tiến thương mại thị trường nước ngoài, trong đó ưu tiên nhóm hàng nông sản, lâm sản và thủy sản.

- Chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp nhằm ổn định sản xuất, lưu thông trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tác động trở lại, không để xảy ra đứt gãy chuỗi cung ứng.

- Giữ vững, kết hợp với mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, từng bước đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, hướng đến cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý, bao gồm cả cán cân thương mại chung với từng khu vực thị trường.

- Hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với biện pháp phòng vệ thương mại trên thị trường ngoài; tăng cường phòng chống gian lận thương mại, gian lận xuất xứ.

- Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi, chủ động tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy mạnh hỗ trợ phát triển thương mại điện tử.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 và Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện tốt các điều kiện về quy hoạch vùng trồng, nuôi, các doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, đóng gói…phục vụ xuất khẩu.  

- Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất các mặt hàng nông sản đáp ứng nhu cầu thị trường, chứng chỉ/điều kiện xuất khẩu vào một số thị trường tiềm năng do Bộ Công Thương cung cấp.

- Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản; không để đứt gẫy chuỗi sản xuất nông nghiệp.

- Rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sản xuất vụ tiếp theo, bảo đảm đáp ứng nông sản, thủy sản cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và chế biến xuất khẩu; tổ chức liên kết hiệu quả vùng nguyên liệu với sơ chế, chế biến, bảo quản để nâng cao giá trị gia tăng.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương cung cấp thông tin các sản phẩm nông nghiệp cho các doanh nghiệp bưu chính để đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử; thường xuyên cập nhật sản lượng nông thủy sản cần hỗ trợ tiêu thụ để thông tin đến các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng bán lẻ, Bưu điện tỉnh, Bưu chính Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu (Viettelpost), hội, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và doanh nghiệp/HTX trên địa bàn tỉnh biết hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm.

3. Sở Y tế: Tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp, người sản xuất thực hiện các quy định về phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho khôi phục sản xuất nông nghiệp.

4. Sở Giao thông vận tải

- Bảo đảm hệ thống giao thông vận tải thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc vận chuyển nông sản, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ, xuất khẩu nông sản.

- Không để ách tắc trong sản xuất, lưu thông hàng hóa, tiêu thụ nông sản và di chuyển lao động liên tỉnh, liên huyện nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh, nhất là thực hiện 5K và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nhất là khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp công nghệ cao; rà soát và bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp hạ tầng, kho bãi và hạ tầng chế biến nông sản tại các địa phương.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn các địa phương trong thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với lao động tại các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, bảo đảm lực lượng lao động tại các địa phương khi phục hồi sản xuất. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và có điều chỉnh phù hợp.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ thông tin phân tích đánh giá tiềm năng triển vọng thị trường xuất khẩu và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị tốt các điều kiện về quy hoạch vùng trồng, nuôi, tiêu chuẩn hóa sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản, đóng gói, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu mục tiêu.  

- Ưu tiên tiêm vắc xin cho nhân lực hoạt động trong thu hoạch, chế biến, lưu thông và xuất khẩu nông sản.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn trong lĩnh vực này bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

- Khuyến khích các tổ chức tín dụng xây dựng các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng dành riêng cho lĩnh vực nông nghiệp; đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng.

9. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh các Hợp tác xã, Hội Nông dân và các Hiệp hội doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch Xúc tiến xuất khẩu giai đoạn sau Covid-19, gửi Sở Công Thương xem xét, trình UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 12 năm 2021.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ, hội chợ, kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, trong đó tập trung quảng bá, kết nối các sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn của tỉnh.

- Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại theo Quyết định phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

10. Các doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh: tiếp tục theo dõi tình hình, thị trường để chủ động, kịp thời triển khai, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp.

Nguyễn Bình