Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Nông thôn mới năm 2021.

20/12/2021 - 10:02 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm mục đích phát huy sức mạnh của cả ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, vận động toàn thể công chức, viên chức và người lao động tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2021.

Căn cứ thành tích đóng góp của các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới“ năm 2021, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hướng dẫn, tổ chức lựa chọn và đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng giấy khen các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích đóng góp trong công tác triển khai chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trong phong trào thi đua Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2021 tại Quyết định số 455/QĐ-SNN ngày 14/12/2021 về việc tặng thưởng Giấy khen, số lượng cụ thể như sau:

+ 05 tập thể: Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Xuyên Mộc; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Đức.

+ 10 cá nhân thuộc các cơ quan, phòng như sau: Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Thủy lợi; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Long Điền; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đất Đỏ.

Thông qua Phong trào thi đua đã góp phần xây dựng nông thôn mới phát triển đồng bộ, toàn diện theo hướng hiện đại, nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn nông thôn; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ vào vùng sản xuất, trong đó chú trọng phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu cấp xã, thôn, ấp trực tiếp gắn với phát triển sản xuất, đời sống hàng ngày của người dân nông thôn như (giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa, nước sạch, môi trường, an ninh trật tự nông thôn…) và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới thông minh.

                                                                                              HTN