Khẩn trương phối hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án xây dựng chuỗi liên kết giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm trong chăn nuôi tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

07/12/2021 - 11:15 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau khi nghe báo cáo về việc xây dựng dự án tại cuộc họp với các Sở ban ngành vào ngày 06/12/2021.

Mục tiêu của Dự án là hình thành 19 chuỗi liên kết GTGT và ATTP chăn nuôi, trong đó có 8 chuỗi liên kết chăn nuôi heo, 8 chuỗi liên kết chăn nuôi gia cầm và 3 chuỗi liên kết trứng gia cầm. Đảm bảo sản phẩm chăn nuôi cung ứng ra thị trường trên địa bàn tỉnh được sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm. Quy mô đàn vật nuôi được sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm là: heo 396 ngàn con, gia cầm thịt 6,3 triệu con và gia cầm đẻ 420 ngàn con. Giá thành sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh giảm trên 08% so với sản phẩm chăn nuôi không theo chuỗi. Đảm bảo người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm với chất lượng cao nhất, an toàn thực phẩm và có thể truy nguyên nguồn gốc xuất xứ sản phẩm chăn nuôi. Đảm bảo sự hài hòa lợi ích của các tác nhân tham gia chuỗi về sự phân chia giá trị gia tăng của chuỗi. Đồng thời phải bảo đảm tốt yêu cầu về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

Dự án tập trung vào 5 hoạt động, bao gồm: tuyên tuyền, vận động các chủ thể có thể tham gia chuỗi liên kết; thiết kế và in ấn các mẫu biểu ghi chép; hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết điểm; triển khai các hoạt động hỗ trợ để góp phần nhân rộng mô hình và tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm.

Kết luận chỉ đạo tại cuộc họp, Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Sở, Ban ngành và phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện dự án và trình cấp thẩm quyền theo quy định để sớm phê duyệt dự án. Trong đó cần chú ý đến các nội dung thời gian thực hiện dự án, các cơ sở pháp lý, định mức chi và công tác tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm theo phân kì thời gian thực hiện dự án.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y