Kết quả xác minh giải quyết đơn phản ánh của người dân về tình trạng chăn nuôi gây ô nhiễm tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.

10/12/2021 - 11:19 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, trong tháng 11 năm 2021, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Xuyên Mộc đã phối hợp với các ban, ngành địa phương và UBND thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) đã tiến hành xác minh và làm việc với Bà T.. Theo phản ánh, khu vực gần nhà bà sinh sống có hai hộ chăn nuôi bò, heo và vịt gây ô nhiễm môi trường.

Đại diện Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, cho biết “Qua kiểm tra xác minh hiện trường có 2 hộ chăn nuôi (1 hộ nuôi vịt và 1 hộ nuôi heo, bò) đúng theo đơn phản ánh của bà T. và thừa nhận việc phát tán mùi hôi trong quá trình chăn nuôi”.

Để không xảy ra ô nhiễm môi trường trong quá trình chăn nuôi, Đoàn kiểm tra yêu cầu hộ chăn nuôi phải dọn dẹp vệ sinh xung quanh chuồng trại hằng ngày, che chắn xung quanh khu vực chăn nuôi, đào hầm xử lý chất thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi. Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục là 10 ngày kể từ ngày làm việc với Đoàn. Riêng hộ chăn nuôi vịt, tại thời điểm kiểm tra, không tiến hành chăn nuôi, nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn, hộ này xin tổ chức úm 1 lứa vịt (khoảng 14 ngày) sau đó tiến hành di dời trang trại và không thực hiện chăn nuôi tại khu vực này.

2 hộ chăn nuôi cam kết thực hiện đúng các biện pháp khắc phục theo kiến nghị và Bà T.. cũng đồng ý với nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra.

Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Xuyên Mộc