Kết quả thực hiện đề án “Di dời, chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi nằm ngoài quy hoạch hoặc ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025”.

25/11/2021 - 14:17 | Xúc tiến thương mại

Trong 3 năm (2019 - 2021), Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức rà soát, yêu cầu tất cả các trang trại đang hoạt động nằm trong vùng quy hoạch nhưng gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và xử lý môi trường theo quy định và tổ chức di dời hoặc chấm dứt hoạt động của 104 trang trại chăn nuôi heo, gà trên địa bàn các huyện Châu Đức, Long Điền, Xuyên Mộc, thị xã Phú Mỹ và Thành phố Bà Rịa. Số lượng các trang trại chăn nuôi phải di dời phân kỳ theo các năm thực hiện Đề án như sau: năm 2019, di dời 8 trang trại; năm 2020, di dời 55 trang trại và năm 2021, di dời 41 trang trại.

Ông Giao Văn Sỹ, Trưởng phòng Nghiệp vụ Chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh chia sẻ: “21 trang trại (18 trại heo và 3 trại gà) nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi nhưng gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường và xử lý môi trường theo quy định, trong đó 10 trang trại thuộc thẩm quyền cấp tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường) quản lý thì đã có 2 trang trại ngưng hoạt động và 8 trang trại đã cơ bản khắc phục các vấn đề tồn tại về ô nhiễm môi trường. 11 trang trại còn lại trên địa bàn huyện Châu Đức thuộc quyền quản lý của UBND huyện thì UBND huyện đã triển khai yêu cầu, giám sát các cơ sở khắc phục, tuy nhiên đến nay vẫn còn một số trang trại chưa khắc phục hoàn chỉnh các hạng mục ô nhiễm môi trường theo đúng quy định”.

Năm 2019 được coi là năm đầu thí điểm thực hiện công tác di dời hoặc chấm dứt hoạt động của các trang trại làm cơ sở để rút kinh nghiệm và đề xuất cách thức thực hiện tốt hơn cho các năm tiếp theo trong quá trình thực hiện đề án này. Kết quả đã có 3 trang trại chăn nuôi heo chấm dứt hoạt động trên địa bàn thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền, 2 trang trại heo trên địa bàn thị xã Phú Mỹ và huyện Xuyên Mộc do ảnh hưởng của bệnh Dịch tả heo châu Phi và các nguyên nhân khác nên chủ trại đã chủ động giảm đàn xuống mức nông hộ nhỏ lẻ và chuyển phần lớn diện tích chuồng trại chăn nuôi sang nuôi côn trùng hoặc chuyển toàn bộ chuồng trại chăn nuôi heo sang nuôi vịt giống.

Đánh giá về kết quả thực hiện công tác di dời trong năm 2019, Ông Nguyễn Xuân Sáng, Phòng Nghiệp vụ Chăn nuôi (Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh) cho biết: “Công tác di dời và chấm dứt các trại chăn nuôi chỉ đạt 62,5 % so với kế hoạch năm 2019, nguyên nhân do giá đất nông nghiệp tăng cao và chủ trang trại khó tìm được diện tích đất đủ rộng nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi để đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi để thực hiện di dời”.

Sau 2 năm thực hiện đề án (2019 - 2020), trên địa bàn toàn tỉnh đã có 25 trang trại thực hiện di dời và tạm dừng hoạt động, trong đó huyện Long Điền là địa phương duy nhất trong toàn tỉnh hoàn thành công tác di dời các trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện trước 2 năm.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, có 79 trang trại thuộc diện phải di dời, chấm dứt hoạt động trong năm 2021, huyện Châu Đức có 40 trang trại, huyện Xuyên Mộc có 21 trang trại, thị xã Phú Mỹ có 17 trang trại và Thành phố Bà Rịa có 1 trang trại. UBND tỉnh đã đồng ý cấp kinh phí gần 6,9 tỷ để hỗ trợ cho 37 trang trại chăn nuôi thực hiện di dời và chấm dứt hoạt động.

Tính đến nay, kết quả thực hiện công tác di dời, chấm dứt hoạt động của các trang trại trên địa bàn các địa phương như sau: thành phố Bà Rịa đang triển khai các thủ tục thực hiện chấm dứt hoạt động của 1 trại gà, dự kiến sẽ hoàn thành công tác này trong tháng 12 năm 2021; thị xã Phú Mỹ đã ban hành quyết định và hỗ trợ kinh phí cho 7 trang trại, các trang trại này đang thực hiện tháo dỡ để ngưng hoạt động và 3 trang trại còn lại sẽ thực hiện trong tháng 12 năm 2021; đối với 7/7 trang trại trên địa bàn huyện Châu Đức, thì địa phương đang hoàn thiện hồ sơ để thực hiện hỗ trợ kinh phí theo quy định và sớm ban hành quyết định chính thức, có 3 trang trại chăn nuôi heo và gà tại xã Bàu Chinh, Bình Giã và Đá Bạc đã ngưng hoạt động, đây là các trại phát sinh nên địa phương đang xem xét, lập thủ tục hỗ trợ kinh phí bổ sung; huyện Xuyên Mộc đã vận động được 2 trại gà chấm dứt hoạt động và không nhận hỗ trợ và đã thống kê, lập thủ tục đề nghị chấm dứt hoạt động 11 trang trại, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác di dời và chấm dứt hoạt động, Ông Giao Văn Sỹ, Trưởng phòng Nghiệp vụ Chăn nuôi cho biết: “Do tình hình dịch bệnh kéo dài, giá cả các loại nguyên liệu đầu vào tăng cao và giá bán các sản phẩm chăn nuôi xuống thấp đã gây khó khăn cho người chăn nuôi tích lũy vốn; chủ các trang trại khó tìm kiếm được đất có diện tích đủ rộng và nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi để đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi để thực hiện di dời do giá đất tăng cao, một số trang trại đã mua được đất tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức để xây dựng chuồng trại và thực hiện di dời nhưng không thể xây dựng trang trại do khu vực này đang bị chi phối bởi dự kiến sẽ xây dựng Hồ Sông Ray 2”.

Việc chậm trễ trong thực hiện công tác di dời là không thể thực hiện công tác điều tra, thống kê do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó bệnh Dịch tả heo châu Phi hiện đang xảy ra tại tỉnh nên chủ cơ sở chăn nuôi đang phải tập trung cao độ để chống dịch, hạn chế tối đa sự di chuyển. Ngoài ra, Quyết định của tỉnh ban hành trước khi Luật Chăn nuôi có hiệu lực, theo quy định của Luật Chăn nuôi những cơ sở chăn nuôi nằm ngoài quy hoạch nhưng đảm bảo các yếu tố về môi trường, chăn nuôi, phòng chống dịch thì vẫn được phép hoạt động đến hết ngày 31/12/2024. Vì vậy, rất nhiều trang trại nằm trong diện phải di dời hoặc chấm dứt hoạt động muốn được kéo dài thời gian hoạt động đến hết năm 2024.

Phòng Nghiệp vụ Chăn nuôi (Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)