Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

09/02/2023 - 14:06 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022. Đến cuối năm 2022, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được một số kết quả như sau:

- Đối với cấp xã: Tính đến cuối tháng 12/2022, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 47/47 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%; 26/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 55,3%. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 1/18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. 04 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (xã Quảng Thành, Nghĩa Thành, Láng Lớn huyện Châu Đức; xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc), hiện đang tổ chức hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh tổ chức thẩm định để nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 trong Quý I/2023. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt khoảng trên 68 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia tại các xã xây dựng nông thôn mới. 100% hộ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đạt 87,1%.

- Đối với cấp huyện: Tính đến cuối tháng 12/2022, toàn tỉnh có 6/8 đơn vị cấp huyện (huyện Đất Đỏ, Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 75%. Đối với thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 289/TTr-UBND ngày 26/12/2022 và Tờ trình số 289/TTr-UBND ngày 26/12/2022 trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ đang tiếp tục thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

- Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP: Tính đến cuối tháng 12/2022 toàn tỉnh hiện nay có 50 sản phẩm nông nghiệp của 20 chủ thể đã được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó 12 sản phẩm 3 sao, 33 sản phẩm 4 sao và 5 sản phẩm tiềm năng 5 sao. 50 sản phẩm OCOP gồm có như sau: huyện Châu Đức với 14 sản phẩm, huyện Đất Đỏ với 13 sản phẩm, huyện Xuyên Mộc với 11 sản phẩm, thành phố Bà Rịa với 7 sản phẩm, thị xã Phú Mỹ với 5 sản phẩm. Sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định được giá trị và chất lượng trên thị trường và được người tiêu dùng tín nhiệm. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đồng thời phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương Hãng hàng không Việt Nam Airlines để giới thiệu, kinh doanh trên các trang mạng thương mại điện tử và các chuỗi cửa hàng, các kênh phân phối trong siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh đồng thời triển khai xây dựng các điểm, khu du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng cho 39 sản phẩm của các địa phương đề nghị công nhận sản phẩm OCOP năm 2022 vào ngày 24/12/2022 và đã có Tờ trình số 348/TTr-SNN ngày 27/12/2022 trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022.

 

                 Hình ảnh: Đường giao thông nông thôn ven hồ Quang Trung 2 huyện Côn Đảo - huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Trong năm 2022 trên cơ sở Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh (thay thế Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh) về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025. Trong năm 2022, các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các phường, xã tiếp tục tổ chức phát động các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã tạo động lực phấn đấu cho các địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự đoàn kết thống nhất trong quần chúng Nhân dân, thi đua lập thành tích xây dựng đời sống nông thôn văn minh, hiện đại.

Thông qua thực hiện phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã huy động được sức dân và hệ thống chính trị cùng tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; đời sống nhân dân tại khu vực nông thôn ngày càng được nâng cao, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm được tăng cường; vận động, động viên nhân dân cùng nhau phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước tạo nên sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội.

Thực hiện phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022; tặng bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích đối với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2022; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh đã đề nghị Giám đốc Sở tặng giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2022.

 Để triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025. Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đối với các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; Phấn đấu cuối năm 2023, toàn tỉnh có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (nâng lên 34/47 xã); 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Côn Đảo được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Vũng Tàu được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (nâng lên 8/8 huyện, thị xã, thành phố được công nhận nông thôn mới và hoàn thành xây dựng nông thôn mới). Huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tổ chức đánh giá, phân hạng cho 30 sản phẩm của các địa phương trong năm 2023, nâng tổng số sản phẩm OCOP của toàn tỉnh là 119 sản phẩm

Tiếp tục xây dựng kế hoạch và nội dung, các giải pháp triển khai thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% trong đó tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia đạt 90%.

Phối hợp thực hiện tốt các Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm, Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn,... ; Tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án, dự án của tỉnh nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội; tạo điều kiện cho các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội được hưởng lợi các dịch vụ công của Nhà nước. Phấn đấu tăng mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2023 trên địa bàn tỉnh lên 73 triệu đồng/người/năm, tăng 5 triệu đồng so với năm 2022.

Tổ chức thực hiện ký giao ước thi đua năm 2023 trong các phong trào xây dựng nông thôn mới rộng khắp giữa các địa phương, thôn xóm, hộ dân, đơn vị trên địa bàn. Xem xét, khen thưởng các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Hội nghị sơ kết Chương trình năm 2023./.

                                                                                                  HTN (tổng hợp)