KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

06/07/2021 - 14:58 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Tính đến cuối tháng 6/2021, toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 45/45 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch năm 2021 đề ra; 19/45 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thành phố Bà Rịa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Huyện Long Điền, Đất Đỏ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Thị xã Phú Mỹ đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới cho 5/5 xã và đã được Đoàn thẩm định Trung ương tổ chức thẩm định, đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Phú Mỹ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Huyện Xuyên Mộc và huyện Châu Đức đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đã thực hiện hoàn thành 8/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Hiện nay đang thực hiện tiêu chí Quy hoạch vùng huyện và hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh tổ chức thẩm tra, đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, nâng tổng số cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là 06 huyện; phấn đấu đến cuối năm 2022 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao được triển khai nhân rộng trên toàn tỉnh, đã tạo nhiều việc làm mang lại thu nhập nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia tại 45 xã xây dựng nông thôn mới còn 0,09%, 100% số xã đạt tiêu chí Hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người tại 45 xã xây dựng nông thôn mới đạt từ 60 triệu đồng/người/năm trở lên.

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: (45 xã):

 + Thành phố Bà Rịa (03 xã): Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng;

 + Thị xã Phú Mỹ (05 xã): Châu Pha, Tóc Tiên, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa.

 + Huyện Đất Đỏ (06 xã): Long Tân, Phước Hội, Long Mỹ, Láng Dài, Phước Long Thọ, Lộc An.

 + Huyện Long Điền (05 xã): An Ngãi, An Nhứt, Tam Phước, Phước Hưng, Phước Tỉnh.

 + Huyện Xuyên Mộc (12 xã): Bưng Riềng, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Bình, Hòa Hưng, Bông Trang, Phước Tân, Hòa Hiệp, Hòa Hội, Bình Châu, Tân Lâm.

+ Huyện Châu Đức (14 xã): Quảng Thành, Cù Bị, Suối Nghệ, Xà Bang, Bình Ba, Xuân Sơn, Nghĩa Thành, Láng Lớn, Bình Trung, Bình Giã, Bàu Chinh, Sơn Bình, Đá Bạc, Suối Rao.

+ Tổng số tiêu chí của 45 xã xây dựng nông thôn mới là 855 tiêu chí, trung bình 19 tiêu chí/xã.

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (19 xã):

+ Thành phố Bà Rịa: Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng.

+ Thị xã Phú Mỹ: Sông Xoài, Châu Pha;

+ Huyện Đất Đỏ: Long Tân, Lộc An, Phước Hội, Long Mỹ, Láng Dài, Phước Long Thọ;

+ Huyện Long Điền: An Nhứt, An Ngãi, Tam Phước;

+ Huyện Xuyên Mộc: Bưng Riềng, Xuyên Mộc;

+ Huyện Châu Đức: Suối Nghệ, Bình Ba, Xà Bang.

- Các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021:

+ Huyện Xuyên Mộc: Xã Phước Thuận: đạt 15/15 tiêu chí; xã Bàu Lâm: đạt 15/15 tiêu chí.

+ Huyện Châu Đức: Xã Cù Bị: đạt 15/15 tiêu chí.

+ Huyện Long Điền: Xã Phước Hưng: đạt 14/15 tiêu chí; xã Phước Tỉnh: đạt 14/15 tiêu chí.

+ Thành phố Bà Rịa: Xã Tân Hưng đã đạt 15/15 tiêu chí và đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực:

* Tổng nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 3.389.146 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn ngân sách: 1.055.405 triệu đồng, chiếm 31,14%

+ Ngân sách tỉnh: 890.250 triệu đồng, chiếm 26,26%.

+ Ngân sách huyện: 165.155 triệu đồng, chiếm 4,87%.

- Vốn lồng ghép: 877.310 triệu đồng, chiếm 25,88%.

- Vốn tín dụng: 1.097.606 triệu đồng, chiếm 32,38%.

- Vốn doanh nghiệp: 222.902 triệu đồng, chiếm 6,57%.

- Huy động nhân dân đóng góp: 135.923 triệu đồng, chiếm 4,01%.

 Trong năm 2021 trên cơ sở Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2021 các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các phường, xã tiếp tục tổ chức phát động các Phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong thời gian qua đã tạo động lực phấn đấu cho các địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự đoàn kết thống nhất trong quần chúng nhân dân, thi đua lập thành tích xây dựng đời sống nông thôn văn minh, hiện đại.

Thông qua thực hiện Phong trào thi đua“Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã huy động được sức dân và hệ thống chính trị cùng tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; đời sống nhân dân tại khu vực nông thôn ngày càng được nâng cao, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm được tăng cường; vận động, động viên nhân dân cùng nhau phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước tạo nên sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội.

                                                                              HTN