Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến tháng 11/2022 và Kế hoạch đến cuối năm 2022

02/12/2022 - 09:48 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022. Tính đến tháng 11/2022, kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu phấn đấu trong năm 2022 đạt được như sau:

- Đối với cấp xã:

+ Về xã đạt chuẩn nông thôn mới: Tính đến tháng 11/2022,  toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 47/47 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%.

+ Về xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Tính đến tháng 11/2022, toàn tỉnh có 26/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 55,3%. 5 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022, đến nay đã có 01 xã Tân Hải đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tại Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh, đạt 20% so với kế hoạch; 4 xã còn lại  (gồm: Quảng Thành, Nghĩa Thành, Láng Lớn huyện Châu Đức; xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc) cơ bản đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Phấn đấu cuối năm 2022 Văn phòng Điều phối NTM tỉnh sẽ tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thẩm định đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xét, công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Phấn đấu đạt 100% kế hoạch.

- Đối với cấp huyện:

+ Tính đến tháng 11/2022: có 6/8 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 75%. Thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Phấn đấu đến cuối tháng 12/2022 sẽ tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương tổ chức thẩm định xét, công nhận thành phố Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Côn Đảo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022; hoàn thành 100% Kế hoạch.

+ Đối với huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao: Thực hiện Thông báo số 770/TB-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025. Hai huyện đã khẩn trương triển khai xây dựng Kế hoạch, nguồn lực phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023 đồng thời phối hợp với các Sở, ban, ngành phụ trách các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt 9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Dự kiến cuối tháng 12/2022 sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh tổ chức thẩm tra đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương tổ chức thẩm định xét, công nhận huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Hình ảnh: Ông Hồ Thúc Tiên - Phó Giám đốc Sở NN và PTNT -  Chủ trì cuộc họp Họp triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các huyện, thành phố theo Thông báo kết luận số 770/TB-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch Nguyễn Văn Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2021-2025.

* Về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP: Tính đến tháng 11/2022, Toàn tỉnh hiện nay có 50 sản phẩm nông nghiệp của 20 chủ thể  đã được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó 12 sản phẩm 3 sao, 33 sản phẩm 4 sao và 5 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định được giá trị và chất lượng trên thị trường và được người tiêu dùng tín nhiệm; được giới thiệu kinh doanh trên các trang mạng thương mại điện tử và các chuỗi cửa hàng siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh. 50 sản phẩm OCOP gồm có như sau:

 - Huyện Châu Đức với 14 sản phẩm, gồm:

 + ChocoLaria milk 35, ChocoLaria dark 70 tại xã Suối Nghệ.

 + Nấm đông trùng hạ thảo khô Vinabiomush, Trà túi lọc đông trùng hạ thảo Vinabiomush tại xã Bàu Chinh.

+ Hạt điều mật ong, Hạt điều rang muối vỏ lụa, Hạt điều rang muối tại xã Sơn Bình.

+ Trà Đông trùng hạ thảo, Ngũ cốc Đông trùng hạ thảo, Cordyceps BHA tửu tại xã Bình Ba.

 + Mật ong hoa chôm chôm, Mật ong hoa nhãn, Mật ong hoa cà phê, Mật ong nguyên chất tại xã Xà Bang.

 - Huyện Đất Đỏ với 13 sản phẩm, gồm:

 + Hạt điều rang muối Nam Long tại thị trấn Đất Đỏ;

+ Khô cá đù bạc thơm, Khô cá chét thơm, Khô cá đù vàng thơm, Khô cá sóc trắng thơm, Cá đù 1 nắng tại xã Phước Hội.

+ Chả cá chiên, Chả cá tươi tại Thị trấn Phước Hải.

+ Mãng cầu ta Phước Thanh tại xã Phước Long Thọ.

+ Nhãn xuồng Lộc An tại xã Lộc An,.

+ Khoai môn tại xã Láng Dài.

+ Rau xanh Diệp Châu tại xã Long Mỹ.

+ Dưa lưới Long Tân tại xã Long Tân.

- Huyện Xuyên Mộc với 11 sản phẩm, gồm:

+ Nhàu khô sấy lạnh, Nước cốt nhàu tại xã Hòa Hiệp.

+ Nước mắm nhĩ cá cơm tại xã Phước Thuận.

+ Củ hòai sơn, Tiêu không hạt, Tiêu một nắng, Tiêu sữa, Tiêu tươi muối, Tiêu xanh muối tại xã Hòa Hiệp.

+ Mật ong Thuần Dương, Tinh bột nghệ Thuần Dương tại xã Hòa Hội.

- Thành phố Bà Rịa với 7 sản phẩm, gồm:

+ Đông trùng hạ thảo x3 ruby, Đông trùng hạ thảo x3 gold, Đông trùng hạ thảo x3 premium tại xã Tân Hưng.

+ Cohoney, Đông trùng Hạ Thảo Hòa Long Cordy’s, Rượu Dragon, Rượu Club tại xã Hòa Long.

- Thị xã Phú Mỹ với 5 sản phẩm, gồm:

+ Cà phê phin giấy, Cà phê hòa tan 3 in 1, Cà phê hạt 100% Arabica, Cà phê hạt 100% Robusta, Cà phê nguyên chất 100% Abarica tại xã Tân Hải.

* Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 tại Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, gồm:

- Tổ chức đánh giá, thẩm định đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho 4 xã của huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc (Hòa Bình của huyện Xuyên Mộc; Nghĩa Thành, Quảng Thành, Láng Lớn của huyện Châu Đức)  đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022

- Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, đề nghị xét, công nhận huyện Côn Đảo đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

+ Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025.

+ Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025.

- Tổ chức đánh giá, phân hạng cho 30 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2022, nâng tổng số sản phẩm của tỉnh được đánh giá phân hạng sản phẩm là 80 sản phẩm.

                                                                                                                                                                   HTN (tổng hợp)