Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và đối tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ

18/08/2021 - 08:58 | Xúc tiến thương mại

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: 6565/UBND-VP ngày 09/6/2021 về việc khảo sát, thống kê những người bị thiệt hại nặng, đặc biệt khó khăn do dịch Covid-19, 7645/UBND-VP ngày 28/6/2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU ngày 17/6/2021 của Tỉnh ủy. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp các ngành, địa phương tổ chức khảo sát các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tính đến ngày 20/6/2021 đã có hơn 34.000 lao động bị ảnh hưởng. Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

II. Kết quả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 (theo Quyết định 1896/QĐ-UBND và Quyết định 1931/QĐ-UBND).

1. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (Quyết định 1896/QĐ-UBND của UBND tỉnh)

- Tổng số đối tượng các địa phương đã trình về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: 93.501 người tương ứng số tiền là 123,59 tỷ đồng

(Vũng Tàu: 28.530 người, Long Điền: 5.519 người, Phú Mỹ: 10.677 người, Côn Đảo: 3.300 người, Đất Đỏ: 6.059 người, Bà Rịa 16.063 người, Xuyên Mộc: 8.816 người, Châu Đức 14.537 người).

- Số đối tượng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã trình UBND tỉnh: 77.984 người tương ứng số tiền là 100,13 tỷ đồng

- Số hồ sơ trả về yêu cầu địa phương thẩm định lại: 2.310 hồ sơ

- UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 71.002 người với số tiền là 90,41 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang thực hiện chi trả cho 65.847 người lao động với kinh phí hỗ trợ là 82,3 tỷ đồng.

Đối tượng là người bán vé số chi từ nguồn Cty Xổ số kiến thiết:

Các địa phương đã chi trả xong cho 3.617 đối tượng với số tiền là 2,712 tỷ đồng. Đạt 99,28%. Còn lại 26 trường hợp tại thị xã Phú Mỹ chưa chi được do người lao động về quê.

2. Đối tượng đặc thù là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, trẻ em phải cách ly (Quyết định số 1931/QĐ-UBND của UBND tỉnh)

a) Tổng số đã được trình duyệt: 3.454 người(hộ) với số tiền 5.167.610.000 đồng. Trong đó:

- Hộ nghèo: 1.761 hộ với số tiền 2.633.250.000 đồng

- Đối tượng BTXH: 720 người với số tiền 1.071.000.000 đồng

- Trẻ em: 40 trẻ với số tiền 65.360.000 đồng.

- Người có công: 933 người với số tiền 1.398.000.000 đồng.

b) Tổng số đã chi: 3.434 người/hộ với số tiền 5.134.530.000 đồng, đạt tỷ lệ 99%/ tổng số trình duyệt, trong đó:

- Hộ nghèo: 1.759 hộ với số tiền 2.630.250.000 đồng, đạt 100%

- Đối tượng BTXH: 720 người với số tiền 1.071.000.000 đồng, đạt 100%.

- Trẻ em: 22 trẻ với số tiền 35.280.000 đồng đạt 100% trẻ đủ điều kiện chi.

- Người có công: 933 người với số tiền 1.398.000.000 đồng, đạt 100%.

Nguyễn Bình