Kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm OCOP của hai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Hòa Bình

23/03/2023 - 14:31 | Xúc tiến thương mại

Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2023, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ ký kết hợp tác, kết nối giao thương, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, OCOP.

Tại chương trình, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình phát triển Chương trình OCOP của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Hòa Bình; thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển sản phẩm, xây dựng thị trường tiêu thụ khi tham gia chương trình OCOP và chứng kiến việc ký kết biên bản thỏa thuận về hợp tác kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm OCOP của hai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Hòa Bình.


Hình ảnh: Ký kết biên bản thỏa thuận về hợp tác kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm OCOP giữa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Hòa Bình


            Theo biên bản ký kết, hai bên sẽ thiết lập cơ chế trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; Thường xuyên chia sẻ thông tin về danh mục chi tiết các sản phẩm OCOP của hai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Hòa Bình (với đầy đủ thông tin về địa chỉ, số điện thoại đầu mối liên hệ, hình ảnh sản phẩm, giá ...)  và nhu cầu thị trường của hai địa phương để hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối tiêu thụ sản phẩm; Hàng năm khi tổ chức các Hội chợ OCOP hoặc Hội chợ về nông nghiệp tại hai địa phương, Văn phòng điều phối CTMTQG nông thôn mới hai bên sẽ đề xuất Ban tổ chức mời các doanh nghiệp của tỉnh thành bạn tham gia Hội chợ với chi phí ưu đãi nhất để giới thiệu quảng bá tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Lài Nguyễn - Chi cục Phát triển nông thôn