Kế hoạch Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022

10/03/2022 - 09:47 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 07/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022.

Mục đích bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

Kế hoạch cho biết, sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn; không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường; được phân theo các nhóm như: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm, Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí, Nhóm các sản phẩm khác.

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu được thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật. Một cơ sở CNNT có thể đăng ký tham gia bình chọn cho một hoặc nhiều sản phẩm; đồng thời gửi sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin liên quan đến sản phẩm của mình. Sản phẩm CNNT tiêu biểu (các cấp) được đăng ký tham gia bình chọn tại nhiều kỳ bình chọn.

Theo đó, sản phẩm CNNT tiêu biểu được đánh giá theo nhóm sản phẩm và thông qua các tiêu chí cơ bản gồm: Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; Tiêu chí về tính văn hóa, thẩm mỹ; Tiêu chí khác.

Các cơ sở CNNT có sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận sẽ được phép in hoặc dán nhãn Logo của chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm được công nhận; được tặng thưởng bằng tiền mặt từ nguồn kinh phí khuyến công với mức: 1.000.000 đồng/sản phẩm đạt giải cấp huyện và 2.000.000 đồng/sản phẩm đạt giải cấp tỉnh; được cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước; tư vấn lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu; được ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công để đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao năng lực quản lý, xây dựng chiến lược kinh doanh, marketing, tham gia các hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm; xây dựng, đãng ký nhãn hiệu…; được đăng tải thông tin giới thiệu về sản phẩm trên các phương tiện thông tin của ngành Công Thương; được xem xét hỗ trợ một phần chi phí mua sắm ban đầu trang thiết bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng bày của các phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm theo chương trình khuyến công được phê duyệt hàng năm của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc Bộ Công Thương. 

Tuy nhiên, các cơ sở CNNT có sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận phải có trách nhiệm sản xuất và phát triển sản phẩm được công nhận với tiêu chuẩn chất lượng mà cơ sở đã cam kết tại hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn; định kỳ hàng năm, báo cáo Sở Công Thương, ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tham gia bình chọn về kết quả hỗ trợ từ khuyến công, các chính sách của Nhà nước và tình hình sản xuất kinh doanh của cơ sở; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập hồ sơ theo quy định để được hỗ trợ từ khuyến công, các nguồn kinh phí khác, các ưu đãi hỗ trợ khác của nhà nước cho đầu tư phát triển sản phẩm và giải quyết các khiếu nại liên quan đến kết quả bình chọn sản phẩm của cơ sở (nếu có).

UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở CNNT có sản phẩm tiêu biểu chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn cụ thể như sau:

Đối với bình chọn cấp huyện, cơ sở công nghiệp nông thôn gửi 02 (hai) bộ hồ sơ (kèm theo bản hồ sơ điện tử) tới Hội đồng bình chọn (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) khi thực hiện đăng ký tham gia bình chọn, gồm: Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của cơ sở công nghiệp nông thôn (theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT- BCT) kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký họp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương; Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn (theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BCT) kèm theo tối thiểu 03 (ba) ảnh màu, cỡ (10 X 15) cm của sản phẩm được chụp tại các góc độ khác nhau; Bản sao hợp lệ các tài liệu khác còn giá trị pháp lý liên quan đến sản phẩm (Chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm,giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác). Thời gian tổ chức bình chọn diễn ra từ tháng 3 - tháng 4/2022.

Bình chọn cấp tỉnh sẽ có hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn như hồ sơ đăng ký bình chọn cấp huyện; ngoài ra còn có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện còn giá trị; Văn bản đề nghị của ủy ban nhân dân cấp huyện kèm theo danh sách trích ngang các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh (theo mẫu tại Phụ lục số 5 của Thông tư số 26/2014/TT-BCT). Thời gian tổ chức bình chọn từ tháng 5 - tháng 6/2022.

Hồ sơ đăng ký bình chọn cấp khu vực như hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn cấp huyện; kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh còn giá trị và Văn bản đề nghị của ƯBND cấp tỉnh kèm theo danh sách trích ngang các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực (theo mẫu tại Phụ lục số 5 của Thông tư so 26/2014/TT-BCT). Thời gian tổ chức bình chọn từ tháng 7 đến tháng 9/2022.

Nguyễn Bình