Kế hoạch: Thực hiện sản xuất trồng trọt trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong các tháng còn lại năm 2021 và năm 2022

21/09/2021 - 07:49 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Nhằm thực hiện công tác tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông lâm thủy sản trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các tháng còn lại năm 2021 và năm 2022; Từng bước phục hồi và duy trì, phát triển sản xuất ngành trồng trọt trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm tại chỗ trong những tháng cuối năm 2021, góp phần ổn định thu nhập và đời sống của bà con nông dân; Chỉ tiêu phấn đấu: Tổng giá trị sản xuất trồng trọt năm 2021 tăng 3,14% so cùng kỳ; Tổng giá trị sản xuất trồng trọt năm 2022 tăng 3,85% so cùng kỳ; Đẩy mạnh công tác kết nối tiêu thụ nông sản, xây dựng các phương án đảm bảo nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ người dân trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện nay tổng sản lượng các loại cây trồng đã thu hoạch đến ngày 17/9/2021 là 408.038/682.605 tấn đạt 60% KH. Dự kiến đến hết năm 2021, tổng sản lượng các loại cây trồng sẽ thu hoạch còn lại 274.567/682.605 tấn chiếm 40% KH. Chi tiết trên một số cây trồng chính như sau:

Cây hàng năm: Nhìn chung đến ngày 17/9/2021, công tác thu hoạch vụ Hè Thu cơ bản hoàn tất (còn khoảng 140 ha lúa tại huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Long Điền và 50 ha bắp tại huyện Châu Đức). Vụ Mùa tổng diện tích 18.331 ha/18.590 ha KH (đạt 98,6% so KH), tổng sản lượng vụ Mùa ước đạt 120 ngàn tấn/125,6 ngàn tấn KH (đạt 95,7% so KH). Cụ thể trên một số cây trồng chính như sau:

- Cây lúa: Diện tích gieo trồng là 9.822 ha/9.844 ha KH, sản lượng ước đạt gần 47,5 ngàn tấn.

- Cây bắp: Diện tích gieo trồng là 2.843 ha/2.848 ha KH, sản lượng ước đạt 14 ngàn tấn.

- Rau, đậu các loại: Tổng diện tích gieo trồng cả vụ là 3.653 ha/3.860 ha KH (giảm 204 ha tại TX. Phú Mỹ do khó khăn trong khâu tiêu thụ, không thuê được nhân công cấy rau), sản lượng ước đạt 42,5 ngàn tấn.

Cây lâu năm

-Cây ăn quả: Sản lượng cho thu hoạch từ nay đến hết năm 2021 khoảng 26 ngàn tấn, chủ yếu là một số loại cây ăn quả: Nhãn, thanh long, chuối, mít… Sản lượng cả năm ước đạt hơn 103 ngàn tấn.

- Cà phê: Diện tích 4.609 ha, diện tích thu hoạch 4.312 ha, năng suất 20 tạ/ha, khoảng tháng 11/2021 - 1/2022 thu hoạch ước tổng sản lượng là 8,6 ngàn tấn.

- Cao su: Diện tích 20.215 ha, diện tích khai thác 14.387 ha, sản lượng khai thác cả năm ước đạt 22,7 ngàn tấn.

- Điều: Đã thu hoạch vào tháng 4-5/2021, đang giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch. Diện tích 8.430 ha, diện tích cho sản phẩm 8.387 ha, sản lượng cả năm ước đạt 10,4 ngàn tấn.

- Hồ tiêu: Đã thu hoạch vào quý I/2021, đang giai đoạn chăm sóc nuôi trái. Diện tích 11.026 ha, diện tích cho sản phẩm 9.660 ha, sản lượng cả năm ước đạt 19,7 ngàn tấn.

- Ca cao: Sản lượng cả năm khoảng 426 tấn, thu hoạch quanh năm nhưng tập trung vào mùa khô tháng 12 năm 2021 và kéo dài đến khoảng tháng 4 năm 2022.

Kim Khánh