Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

09/11/2021 - 14:51 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1814/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022-2030.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm kiểm soát, khống chế thành công dịch bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò trên cả nước; góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường và hoạt động thương mại động vật, sản phẩm động vật của Việt Nam.

Kiểm soát chặt chẽ mầm bệnh VDNC

Kế hoạch đặt mục tiêu tiêm phòng vaccine VDNC cho trên 80% tổng đàn trâu, bò, bê, nghé (gọi chung là trâu, bò) tại thời điểm tiêm phòng; chủ động giám sát, phát hiện sớm và kiểm soát tốt dịch bệnh nhằm giảm số ổ dịch VDNC dưới 2.000 xã trong năm 2022, hằng năm giảm 20% số xã có dịch và số gia súc mắc bệnh VDNC so với năm liền kề trước đó.

Phòng bệnh chủ động, có hiệu quả bằng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và tiêu diệt các véc tơ truyền bệnh; xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh.

Đồng thời, kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, ngăn chặn không để mầm bệnh VDNC xâm nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam; nghiên cứu các đặc điểm dịch tễ, virus, kỹ thuật chẩn đoán, xét nghiệm, lựa chọn giống virus, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, chế phẩm sinh học và các giải pháp liên quan phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh

Theo Kế hoạch, hằng năm, các địa phương sẽ tổ chức tiêm vaccine VDNC đồng loạt cho trâu, bò trên địa bàn, đảm bảo tỉ lệ tiêm đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng; chủ động phòng bệnh có hiệu quả bằng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc khử trùng, tiêu diệt véc tơ truyền bệnh; giám sát và điều tra ổ dịch.

Đồng thời, kiểm dịch động vật, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức thiết lập hệ thống nhận diện gia súc trên cơ sở thực hiện việc đánh dấu gia súc theo quy định; xây dựng hệ thống trực tuyến thu thập, quản lý dữ liệu vận chuyển gia súc, đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để thực hiện kiểm dịch tại gốc đối với trâu, bò, sản phẩm trâu, bò xuất tỉnh và cách ly, theo dõi, quản lý trâu, bò nhập tỉnh theo quy định.

Các trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông, tổ kiểm dịch lưu động thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trâu, bò, sản phẩm trâu, bò vận chuyển ra vào địa bàn cấp tỉnh; tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; lấy mẫu xét nghiệm trâu, bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh; kịp thời phát hiện những sai phạm trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ trâu, bò và sản phẩm của trâu, bò mắc bệnh, không rõ nguồn gốc.

UBND cấp huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, kiểm soát các hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh trâu, bò, sản phẩm trâu, bò trên địa bàn cấp huyện.

Kế hoạch cũng triển khai ứng phó, xử lý ổ dịch, chống dịch, quản lý, chăm sóc gia súc bệnh; tăng cường năng lực chẩn đoán, xét nghiệm; xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh; nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh VDNC, vaccine VDNC và tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi.

VTH