Kế hoạch khuyến nông tỉnh BR-VT năm 2023 thuộc Chương trình khuyến nông giai đoạn 2021 – 2025.

14/08/2023 - 15:54 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Căn cứ Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Phê duyệt nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch khuyến nông năm 2023 thuộc Chương trình khuyến nông giai đoạn 2021 – 2025.

Ngày 03/7/2023 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tảu ban hành quyết định số 1570/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung và dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch khuyến nông năm 2023 theo Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch khuyến nông năm 2023 thuộc Chương trình khuyến nông giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, trong năm 2023 Trung tâm Khuyến nông tỉnh BR-VT triển khai xây dựng và nhân rộng 11 mô hình: Mô hình nuôi gà ta thả vườn theo hướng hữu cơ (quy mô 6.000 con/3 hộ); Mô hình nuôi vỗ béo bò thịt sử dụng con giống lai chuyên thịt (quy mô 20con/5 hộ); Mô hình nuôi lươn trong bể (quy mô: 180m3/ 01 hộ); Mô hình nuôi lồng ghép cá rô phi làm chính (quy mô: 4.000m2 /01 hộ); Mô hình nuôi cá chẽm trong lồng bè (quy mô: 100m3); Mô hình nuôi cá diêu hồng trong ao (quy mô: 4.000m2/ 02 hộ); Mô hình nuôi cá mú lai trong lồng bè (quy mô: 100m3/ 01hộ); Mô hình trồng dưa leo an toàn (quy mô: 03 ha/ 3 - 10 hộ); Mô hình sản xuất giống đậu bắp (quy mô: 03ha/3 – 6 hộ); Mô hình thâm canh cây ca cao (quy mô 03 ha/ 3 - 6 hộ); Mô hình trồng hoa huệ trắng tại Côn Đảo (quy mô: 3.000 m2/2 - 3 hộ).

Ngoài ra, còn thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng  khác như Tập huấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ khuyến nông cho đối tượng chuyển giao kỹ thuật; Tập huấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ khuyến nông cho đối tượng nhận chuyển giao khoa học, kỹ thuật; Hội thảo, tổng kết chương trình khuyến nông; Tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình hiệu quả trong và ngoài tỉnh; Đăng tin, bài và in ấn sách, tài liệu kỹ thuật.

Trọng Hoàng