Kế hoạch khánh thành điểm giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong và ngoài huyện

22/08/2023 - 16:30 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Nhằm giới thiệu những sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu thị trường, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quy định của pháp luật về an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng và môi trường.

Ngày 21/8/2023, UBND huyện Long Điền ban hành Kế hoạch số 9125/KH-UBND về việc khánh thành điểm giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong và ngoài huyện, cụ thể như sau:

Mục đích: Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, sản phẩm trong danh mục sản phẩm chủ lực của huyện, sản phẩm là đặc trưng, đặc sản, tiềm năng, lợi thế của huyện nhà và các huyện khác trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu: Việc khánh thành địa điểm giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP phải mang lại hiệu quả cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài huyện; tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa đến với người dân; nội dung thiết kế trưng bày gian hàng phải phù hợp với các sản phẩm được quảng bá, thể hiện văn minh thương mại, trang trí đẹp, tổ chức phục vụ chu đáo an toàn để khách đến tham quan, mua sắm có ấn tượng tốt về các sản phẩm; đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn và sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, cung ứng sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.

Về thời gian, địa điểm tổ chức: 07 giờ 30, ngày 30/8/2023 (sáng thứ tư); tại Phòng trưng bày sản phẩm tại Hồ Bàu Thành – Trung tâm VHTT- Thể thao huyện.

Đối tượng tham gia điểm giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn huyện: Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện.

Sản phẩm tham gia trưng bày: Bao gồm các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, các sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

Với việc khánh thành điểm giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong và ngoài huyện. Trong tương lại, Long Điền hy vọng đây sẽ đem lại nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển cho các sản phẩm của địa phương.

Lài Nguyễn – Chi cục Phát triển nông thôn