Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

29/10/2021 - 15:28 | Văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 05/10/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3070/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Với mục tiêu: Nhằm nâng cao khả năng ứng phó với biến đi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong phòng ngừa, giảm thiểu các tổn thương, rủi ro trước các tác động của biến đổi khí hậu tận dụng các cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng khu vực, từng địa phương trong hoạt động thích ứng và triển khai các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần chuyển đổi hiệu quả mô hình phát triển kinh tế các-bon thấp, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững an ninh – trật tự xã hội, bảo đảm phát triển bền vững; Bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo động lực khuyến khích các bên liên quan tích cực tham gia công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường; Góp phần thực hiện Kế hoạch Quốc gia thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cam kết của Việt Nam trong đóng góp do Quốc gia tự quyết định (NDC) nhằm bảo vệ khí hậu trái đất theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Theo đó Ngành Nông nghiệp và PTNT thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Lồng ghép các yếu tố BĐKH vào kế hoạch, chương trình phát triển ngành Nông nghiệp.

- Triển khai nhân rộng các mô hình xen canh nông nghiệp phù hợp với điều kiện hạn, mặn, mô hình trồng trọt, chăn nuôi có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, bố trí mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế của địa phương, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản; phát triển, nhân rộng các giống cây trồng, vật nuôi, tăng cường các hình thức đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả cao, cải tiến phương pháp kỹ thuật và cải thiện cơ sở hạ tầng ngành thủy sản.

- Cải thiện hệ thống công trình thủy lợi đặc biệt là cống ngăn mặn, bao gồm: hồ chứa, hệ thống kênh mương nội đồng… nhằm nâng cao hiệu quả tưới tiêu, giảm thất thoát nguồn nước; bảo đảm an toàn cho hệ thống công trình thủy lợi, công trình phòng tránh thiên tai.

- Hỗ trợ người dân trong công tác ứng phó với các hậu quả BĐKH. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về BĐKH.

- Phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, hiện đại, hạn chế sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, tiết kiệm tài nguyên đất, nước…, áp dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh.

- Quy hoạch trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc bảo đảm khai thác hiệu quả đất lâm nghiệp, duy trì và nâng cao khả năng phòng chống thiên tai, chống sa mạc hóa, xâm thực, suy thoái đất.

- Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm ngăn ngừa những rủi ro và thiệt hại một cách nhanh chóng. Xây dựng phương án chủ động phòng chống thiên tai (ngập, lũ lụt, xâm nhập mặn…).

- Nghiên cứu sử dụng phân bón cho trồng trọt, thức ăn chăn nuôi một các phù hợp, hạn chế tối đa dư thừa; Sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật hợp lý, theo hướng dẫn;

- Tận dụng nguồn chất thải trong nông nghiệp (phân, phụ phẩm nông nghiệp…) cho việc sản xuất năng lượng (hầm Biogas), phân bón hữu cơ…

Nguyễn Bình