Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021

19/03/2021 - 14:17 | An toàn thực phẩm

Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông lâm thủy sản đáp ứng yêu cầu tiêu dùng và thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch hành động số 26/KH-SNN ngày 09/3/2021 về bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2021.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng trong năm 2021 và tiếp tục duy trì hàng năm;  Tăng tỷ lệ cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong năm 2021: cảng cá, tàu cá đạt 80%; cơ sở nuôi trồng đạt 90%; cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm đạt 60%; cơ sở trồng trọt đạt 70%; cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản đạt 85%; cơ sở sản xuất nước đá phục vụ sản xuất và bảo quản thực phẩm nông, lâm, thủy sản đạt 95%.

Tỷ lệ cơ sở được ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm (phân cấp quản lý cho địa phương) tăng lên 90% so với 88% năm 2020; Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm qui định về ô nhiễm sinh học, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phụ gia, hóa chất, kháng sinh,...giảm so với năm 2020; 80% cơ sở thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp được thanh kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm trong năm 2021.

Kế hoạch cũng đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện: Tiếp tục chỉ đạo điều hành gắn kết chặt chẽ công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản với các nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid còn tiếp diễn; Phấn đấu khắc phục các tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét, toàn diện trên các mặt về quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền vận động cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản tuân thủ pháp luật ATTP; phối hợp với Báo, đài phổ biến pháp luật, thông tin quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo ATTP và truyền thông quảng bá sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn; Tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên toàn địa bàn tỉnh.

Duy trì triển khai các chương trình giám sát vệ sinh ATTP nông lâm thủy sản; kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý, tổ chức thanh tra đột xuất, xử phạt nghiêm vi phạm. Tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi; Đẩy mạnh xây dựng và phát triển “chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn”; phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

Chủ động xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các ban ngành, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu nông sản, thủy sản trong bối cảnh Covid-19./.

                                                                             VTH