HUYỆN XUYÊN MỘC GIẢI NGÂN VỐN CHO HỘI VIÊN NÔNG DÂN

26/04/2021 - 08:54 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Để Hội viên Nông dân có thêm nguồn vốn đầu tư chăn nuôi dê sinh sản và tạo công ăn, việc làm cho bà con hội viên. Ngày 20/4/2021, Ban điều hành quỹ Hỗ trợ Nông dân huyện Xuyên Mộc tiến hành giải ngân nguồn vốn cho 10 hộ vay chăn nuôi dê sinh sản tại xã Bàu Lâm với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Nguồn vốn được chuyển đến tận tay của hộ vay, mỗi hộ được vay với số tiền 50 triệu đồng và nguồn vốn tự có của gia đình các hộ đầu tư chuồng trại, mua dê bố, mẹ, thuốc phòng bệnh, thức ăn …

Thời hạn cho vay 24 tháng với lãi suất 0,7% tháng (8,4%/năm). Đến dự buổi bàn giao vốn có đồng chí: Đinh Xuân Dậu - Giám Đốc Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân, lãnh đạo của địa phương và các đồng chí trong Ban điều hành quỹ Hỗ trợ nông dân của huyện Xuyên Mộc.

Tính đến nay tổng nguồn vốn của Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Xuyên Mộc đang cho 95 hộ vay với tổng số tiền 4,095 tỷ đồng để giải quyết việc làm cho hội viên nông dân trong huyện.

Thanh Thủy