Huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ: Xã An Ngãi, xã An Nhứt và xã Long Tân đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu

13/06/2024 - 08:32 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Đối với xã An Ngãi thuộc huyện Long Điền: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định công nhận xã An Ngãi, huyện Long Điền đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 về lĩnh vực chuyển đổi số tại Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 29/5/2024. Đồng thời chỉ đạo Xã An Ngãi tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Sau khi được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 tại Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 26/02/2021, Đảng bộ và chính quyền An Ngãi đã tập trung xây dựng Kế hoạch với lộ trình, bước đi và giải pháp cụ thể phù hợp với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực chuyển đổi số trên địa bàn. Qua thời gian thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, huyện Long Điền cùng với sự phối hợp thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận cao trong nhân dân, diện mạo nông thôn trên địa bàn xã An Ngãi đã có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, quy hoạch và hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, việc thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã An Ngãi đã đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

- Đối với các tiêu chí chung bắt buộc: Đến nay, xã An Ngãi đã hoàn thành 19/19 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Xã không có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Những kết quả nổi bật: Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường học, nhà văn hóa, chợ, nhà ở… được xây dựng và nâng cấp đầy đủ, khang trang. Đến nay, xã không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã đạt trên 95 % (số liệu tính đến ngày 31/12/2023); Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng quy định đạt 100% và không còn nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn xã. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của xã đạt ≥88,049 triệu đồng/người/năm.

- Đối với tiêu chí lựa chọn:

+ Mô hình thôn, ấp thông minh: Trên địa bàn xã An Ngãi có 5/5 ấp (An Bình, An Lộc, An Hòa, An Thạnh, An Phước). UBND xã An Ngãi đã triển khai xây dựng mô hình thôn, ấp thông minh cho ấp An Thạnh, đến nay ấp An Thạnh đã đáp ứng 5/5 chỉ tiêu của tiêu chí “Có ít nhất một mô hình thôn, ấp thông minh”.

+ Lĩnh vực nổi trội về Chuyển đổi số: Năm 2023 xã An Ngãi đã được xếp hạng thứ 14 trên tổng số 82 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh về chỉ số Chuyển đổi số (DTI) (theo Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh). UBND xã An Ngãi đã thực hiện tốt việc gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số giai đoạn 2022 2025. Trong năm 2023, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt 89,7% (1.476/1.645 hồ sơ). 5.475/7.577 tài khoản ngân hàng trên địa bàn xã thực hiện thanh toán điện tử, đạt 72,3%. Trên địa bàn 5/5 ấp thuộc xã An Ngãi đã được trang bị hệ thống loa truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ hộ gia đình thu xem được 01 trong số các phương thức truyền hình vệ tinh, cáp, số mặt đất, truyền hình qua mạng Internet 2.215 hộ/2.215 hộ, đạt 100%. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có thuê bao dịch vụ viễn thông sử dụng thiết bị thông minh đạt 91,17% (6.908 người/7.577 người).

Đối với xã An Nhứt, huyện Long Điền:

Tuyến đường liên xã An Nhứt - Tam Phước, huyện Long ĐiềnNgay từ khi bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, UBND xã An Nhứt đã ban hành Quyết định thành lập Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã nhằm thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, UBND xã thành lập Ban Tuyên truyền vận động, Ban Giám sát, Ban Phát triển ấp để triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức và sự hưởng ứng tham gia tích cực của người dân trên địa bàn xã. Đến năm 2019, xã An Nhứt được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 04/5/2020.

Xác định xây dựng nông thôn mới là một chương trình trọng điểm mang tính chiến lược, lâu dài xuyên suốt. Chính vì vậy, ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019, Đảng bộ và chính quyền xã An Nhứt đã tập trung xây dựng Kế hoạch với lộ trình, bước đi và giải pháp cụ thể phù hợp với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã về lĩnh vực Cảnh quan môi trường. Đến nay, sau 4 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã An Nhứt đã hoàn thành các tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực cảnh quan môi trường năm 2023 tại Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 29/5/2024.

- Đối với các tiêu chí chung bắt buộc: Đến nay, xã An Nhứt đã hoàn thành 19/19 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Xã không có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của xã Long Tân đạt ≥ 89,17 triệu đồng/người/năm.

- Đối với tiêu chí lựa chọn:

+ Mô hình thôn, ấp thông minh: Trên địa bàn xã An Nhứt có 3/3 ấp (An Hòa, Đồng Trung, An Lạc). UBND xã An Nhứt đã triển khai xây dựng mô hình thôn, ấp thông minh cho ấp An Hòa, đến nay ấp An Hòa đã đáp ứng 5 chỉ tiêu của tiêu chí “Có ít nhất một mô hình thôn, ấp thông minh”.

+ Lĩnh vực nổi trội về Cảnh quan môi trường: Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã được lan tỏa sâu rộng trong các khu dân cư, được người dân trên địa bàn xã đồng thuận và hưởng ứng, mỗi ban ngành đoàn thể, tổ dân cư các ấp đều cùng nhau phát động phong trào xây dựng nhà sạch, ngõ sạch có cảnh quan môi trường ngày càng văn minh xanh, sạch, đẹp. Hiện nay những tuyến đường hoa đã thay thế dọc hai bên đường cho những bụi cỏ dại và những bải rác nhỏ lẻ tự phát. Các phong trào, các cuộc vận động, đã làm thay đổi hành vi, ý thức bảo vệ môi trường của người dân trên địa bàn xã. Từ đó, đã tạo thành nề nếp trong mỗi gia đình, nề nếp chung cho cả cộng đồng để góp phần tạo dựng cảnh quan môi trường.

Trên địa bàn xã không có khu vực ô nhiễm phải được xác định, khoanh vùng, xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường.  UBND xã An Nhứt đã ban hành quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Tổ tự quản về bảo vệ môi trường của ấp An Hòa, An Lạc và Đồng Trung (Quyết định số 241-242-243/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND xã An Nhứt). Qua đó, đã triển khai hiệu quả mô hình hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư, cụ thể là Mô hình Tuyến đường hoa ấp An Lạc. Cảnh quan trên các tuyến đường của xã An Nhứt tương đối sạch đẹp. UBND xã An Nhứt có triển khai thực hiện biện pháp cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường như: trồng cây xanh - hoa (kế hoạch số 739/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND xã An Nhứt về trồng cây xanh phân tán năm 2022 thực hiện "Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" trên địa bàn xã An Nhứt); vận động các hộ dân giữ vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng giờ và đúng nơi quy định để rác không bị tồn động gây mất vệ sinh môi trường (thông báo số 1366/TB-UBND ngày 20/10/2023 của UBND xã An Nhứt); kêu gọi bà con nhân dân sinh sống dọc các tuyến đường, các hộ nông dân đang canh tác ruộng trên các cung đường hoa cùng chung tay với chính quyền địa phương bảo vệ, chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng các tuyến đường hoa này để xây dựng xã An Nhứt ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.

Đối với xã Long Tân huyện Đất Đỏ:

Xác định xây dựng nông thôn mới là một Chương trình trọng điểm mang tính chiến lược, lâu dài và xuyên suốt, hướng tới mục tiêu tăng trưởng và phát triển nông thôn bền vững. Chính vì vậy, ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019, Đảng bộ và chính quyền xã Long Tân đã tập trung xây dựng kế hoạch tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phấn đấu đến năm 2023 đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực cảnh quan môi trường.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Huyện ủy, UBND huyện Đất Đỏ đã đi sâu, đi sát, lãnh đạo, chỉ đạo xã Long Tân trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó là sự đoàn kết nhất trí, một lòng thực hiện các mục tiêu chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã. Sau 3 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Long Tân đã hoàn thành các tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực cảnh quan môi trường năm 2023 tại Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 29/5/2024. Đây là xã đầu tiên trong số 6 xã xây dựng nông thôn mới của huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

- Đối với các tiêu chí chung bắt buộc: Đến nay, xã Long Tân đã hoàn thành 19/19 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Xã không có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Những kết quả nổi bật: Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường học, nhà văn hóa, chợ, nhà ở… được xây dựng và nâng cấp đầy đủ, khang trang. Đến nay, xã không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã đạt trên 95 % (số liệu tính đến ngày 31/12/2023); Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng quy định đạt 100% và không còn nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn xã. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của xã Long Tân đạt ≥89,033 triệu đồng/người/năm.

- Đối với tiêu chí lựa chọn:

+ Mô hình thôn, ấp thông minh: Trên địa bàn xã Long Tân có 3/3 ấp (Tân Hòa, Tân Hiệp, Tân Thuận). UBND xã Long Tân đã triển khai xây dựng mô hình thôn, ấp thông minh cho 3/3 ấp. Đến nay có 01 ấp là ấp Tân Hòa đáp ứng 5 chỉ tiêu của tiêu chí “Có ít nhất một mô hình thôn, ấp thông minh”.

+ Lĩnh vực nổi trội về Cảnh quan môi trường: Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường nông thôn, công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn xã Long Tân luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xác định các điểm đen về môi trường được xử lý đảm bảo, công tác xã hội hóa thu gom rác thải sinh hoạt đạt kết quả tích cực, công tác tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn được thực hiện tốt, công tác chỉnh trang đô thị tại các trục đường chính như Tỉnh lộ 52, Tỉnh lộ 765 được thực hiện đảm bảo, không để xảy tình trạng sử dụng vỉa hè, lòng đường sai quy định, các mô hình tạo cảnh quan môi trường như trồng xây xanh, hoa kiểng tại các tuyến đường giao thông nông thôn được triển khai thực hiện thường xuyên và duy trì, qua đó đã tạo được diện mạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Trên địa bàn xã không có khu vực ô nhiễm phải được xác định, khoanh vùng, xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng môi trường trên địa bàn xã, ngày 20/3/2023, UBND xã Long Tân đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND thực hiện xác định, khoanh vùng, xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường và thực hiện các biện pháp cải thiện nâng cao chất lượng môi trường trên địa bàn xã.

Cảnh quan trên các tuyến đường của xã Long Tân tương đối sạch, đẹp. UBND xã Long Tân có triển khai thực hiện biện pháp cải thiện, duy trì, nâng cao chất lượng môi trường như: trồng cây xanh - hoa; vận động các hộ dân giữ vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định… Bên cạnh đó, UBND xã Long Tân thông báo niêm yết công khai quy chế bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

đã triển khai hiệu quả mô hình hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư, cụ thể: Tổ tự quản về bảo vệ môi trường xã Long Tân đã tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, các phong trào, hoạt động, mô hình tự quản về bảo vệ môi trường được hình thành và triển khai thực hiện hiệu quả.

May-NTM