Huyện Châu Đức tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng số, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cho các hộ sản xuất, kinh doanh các phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc thù trong thôn/ấp trên địa bàn huyện

28/06/2024 - 08:59 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Vừa qua, UBND huyện Châu Đức phối hợp với Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng số, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cho các hộ sản xuất, kinh doanh các phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc thù trong thôn/ấp trên địa bàn huyện tại Hội trường Huyện ủy.

          Qua lớp tập huấn, các hộ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được phổ biến kiến thức, cách thức và lợi ích của việc tham gia sàn thương mại điện tử buudien.vn, đồng thời huyện cũng đã hỗ trợ tạo tài khoản tham gia sàn thương mại điện tử buudien.vn trực tiếp tại lớp tập huấn cho hơn 40 hộ. Lũy kế đến nay, trên địa bàn huyện Châu Đức có 373/380 hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp (đủ điều kiện) có tài khoản trên sàn thương mại điện tử, đạt tỷ lệ 98% (đạt vượt so với kế hoạch được giao là 90%) và 43/43 sản phẩm OCOP có tài khoản (gian hàng) trên sàn thương mại điện tử, đạt tỷ lệ 100%.  

Trong thời gian tới, huyện Châu Đức phấn đấu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh.

                        CTV. Ngân Phan