Huyện Châu Đức: Tổ chức lớp tập huấn kiến thức về xây dựng sản phẩm OCOP

21/05/2024 - 14:01 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2025 gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; ưu tiên tập trung phát triển sản phẩm OCOP tho chuỗi giá trị dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguồn nguyên liệu địa phương, đặc biệt là các đặc sản, sản vật và dịch vụ du lịch cộng đồng

Vừa qua, Hội Nông dân huyện Châu Đức đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  tổ chức lớp tập huấn kiến thức  chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho 100 học viên là cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Anh Quốc, Trưởng phòng Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn – Chi Cục Phát triển nông thôn tỉnh truyền đạt các nội dung:


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Anh Quốc, Trưởng phòng Kinh tế Hợp tác và phát triển nông thôn – Chi Cục phát triển nông thôn tỉnh, báo cáo các nội dung tại lớp tập huấn


- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về Chương trình OCOP.

- Hướng dẫn Chương trình OCOP và giới thiệu Danh mục tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm; Công tác đánh giá xếp hạng sản phẩm….

- Những thông tin về thực trạng sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản trong nước, kinh nghiệm trong việc liên kết nhằm gắn sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Sự cần thiết phải liên kết sản xuất.

- Những thông tin cần thiết để có thể tiêu thụ sản phẩm nông sản qua hợp đồng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Tính đến nay, huyện Châu Đức đã có 43 sản phẩm của 20 chủ thể được đánh giá đạt từ 3 sao OCOP trở lên; với những kiến thức được tiếp thu từ lớp tập huấn, trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ và hội viên nông dân sẽ phối hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng sản phẩm OCOP; phấn đấu đến năm 2025, huyện Châu Đức hoàn thành mục tiêu đề ra là có 50 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.  

NGUYỄN NGỌC LINH (Hội Nông dân huyện Châu Đức)