Huyện Châu Đức tổ chức lễ ra quân hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện thu hoạch hồ tiêu

14/02/2023 - 15:51 | Giá cả, thông tin thị trường

Sáng nay, ngày 14/02/2022, huyện Châu Đức tổ chức tiếp nhận lực lượng hỗ trợ thu hoạch hồ tiêu cho người dân trên địa bàn huyện; theo đó, lực lượng Quân sự huyện là 100 người, lực lượng Sư đoàn bộ binh 302 là 184 người và lực lượng đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện. Theo đó, trong ngày 14/02/2023 toàn bộ lực lượng cán bộ, chiến sĩ, dân quân nói trên được bố trí tập trung hỗ trợ thu hoạch hồ tiêu cho các gia đình có thanh niên nhập ngũ năm 2023 và những gia đình khó khăn tại 03 xã Bàu Chinh, Quảng Thành, Bình Giã. Thời gian hỗ trợ bắt đầu từ ngày 14/02/2023 đến khi kết thúc đợt hỗ trợ (thực tế phụ thuộc vào điều kiện thực tiễn và số lượng nhân công của gia đình huy động cùng tham gia).

Theo thống kê của UBND huyện Châu Đức, diện tích cây hồ tiêu trên địa bàn huyện là 5.077 ha, trong đó có khoảng 4.310 ha đang thời kỳ thu hoạch, với sản lượng khoảng 7.758 tấn. Vùng sản xuất hồ tiêu trọng điểm của huyện được xác định gồm các xã Quảng Thành, Bàu Chinh, Kim Long, Láng Lớn, Sơn Bình, Bình Giã, Đá Bạc, Bình Trung, Xuân Sơn, với quy mô diện tích mỗi xã từ 350-600 ha/xã.

Hiện nay, cây tiêu đang ở thời kỳ thu hoạch rộ, tuy nhiên giá hồ tiêu đang ở mức thấp 59.000 - 62.500 đồng/kg (tiêu hạt khô), trong khi nhân công thu hoạch khan hiếm và tiền thuê nhân công lại cao (khoảng 280.000 - 300.000 đồng/người/ngày) nên người dân đang gặp khó khăn trong việc thuê, mướn nhân công, dẫn đến việc thu hoạch trễ thời vụ hoặc bỏ thu hoạch làm ảnh hưởng tình hình sinh trưởng, phát triển của cây, làm cho cây có thể suy kiệt, khó phục hồi và có thể chết hoặc giảm năng suất trong những vụ tiếp theo.

Để kịp thời hỗ trợ người dân thu hoạch hồ tiêu năm 2023, ngày 28/01/2023 UBND huyện Châu Đức đã ban hành Công văn số 244/UBND-VP triển khai kế hoạch hỗ trợ người dân thu hoạch hồ tiêu; đồng thời giúp động viên, khích lệ và tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục duy trì sản xuất cây hồ tiêu trong thời gian tới.

            CTV.Ngân Phan