Huyện Châu Đức tổ chức hội thảo tuyên truyền, phổ biến chính sách liên kết và ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ca cao theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020

06/03/2023 - 15:06 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 03 tháng 3 năm 2023, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Đức phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng dự án liên kết tổ chức Hội thảo phổ biến, tuyên truyền chính sách liên kết và ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ca cao theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa Hợp tác xã Ca cao Châu Đức với các đơn vị liên kết là Công ty cổ phần Binon Cacao, Công ty TNHH Sôcôla Marou và Cửa hàng Năm An.

Tham dự hội thảo gồm có lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Hợp tác xã Ca cao Châu Đức, Chủ Cửa hàng Năm An, Đại diện Công ty cổ phần Binon Cacao, Công ty TNHH Sôcôla Marou và các hộ nông dân trồng ca cao trên địa bàn huyện Châu Đức.

Hiện nay, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản có vai trò rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp, giúp nâng cao lợi ích của cho các đối tượng tham gia chuỗi giá trị, đặc biệt là đối với nông dân. Từ đó, tiến tới hạn chế tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, đồng thời góp phần tăng quy mô sản xuất hàng hóa, vừa cho phép áp dụng các quy trình sản xuất phù hợp, hiện đại, đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và nâng cao năng lực quản lý, điều hành, vừa tổ chức sản xuất theo hợp đồng nhằm tránh tình trạng "được mùa, mất giá"…

 Năm 2022, UBND huyện Châu Đức được UBND tỉnh phê duyệt 02 dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 gồm: dự án liên kết phát triển cây ca cao và dự án liên kết chăn nuôi gà thương phẩm.

Thông qua buổi hội thảo, các bên tham gia liên kết gồm: Hợp tác xã Ca cao Châu Đức (trồng cây ca cao, thu hoạch trái ca cao tươi và chế biến hạt ca cao lên men), Cửa hàng Năm An (Đơn vị cung cấp giống), Công ty cổ phần Binon Cacao (Đơn vị thu mua sản phẩm trái ca cao tươi và hạt ca cao lên men) và Công ty TNHH Sôcôla Marou (Đơn vị thu mua sản phẩm sau chế biến hạt ca cao lên men) đã tổ chức ký hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trái ca cao với quy mô liên kết khoảng 70 ha; quy trình trồng cây ca cao theo tiêu chuẩn VietGAP; địa điểm thực hiện liên kết: Hợp Tác Xã Ca cao Châu Đức, Tổ 4, ấp Vĩnh An, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu; hình thức liên kết: Liên kết cung ứng vật , dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm (thuộc khoản 4, Điều 4 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ)…

Việc ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ca cao trên địa bàn huyện Châu Đức giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân, doanh nghiệp; giảm rủi ro cho các đối tượng tham gia liên kết, đảm bảo được đầu ra ổn định cho các hộ dân trồng ca cao; đồng thời góp phần khuyến khích người dân đầu tư phát triển cây ca cao, một trong số các cây trồng chủ lực trên địa bàn huyện Châu Đức trong thời gian tới.

CTV. Ngân Phan